Nieuws

Medicatieveiligheid in de tweede lijn kan beter

Gepubliceerd
9 april 2018
Er valt nog veel te verbeteren aan de medicatieveiligheid in de tweede lijn. Dit Utrechtse onderzoek laat zien dat eenderde van de medicatieveranderingen in het ziekenhuis niet of onjuist wordt gedocumenteerd in de patiëntenstatus en uiteindelijk evenmin op adequaat wijze wordt vastgelegd in het HIS.
0 reacties

Poldervaart et al. koppelden het medicatiedossier van 1399 patiënten van de afdeling Gastro-enterologie van een academisch ziekenhuis aan academische huisartsenpraktijken rondom Utrecht. In een aselecte steekproef (n = 600) keken de onderzoekers naar het aantal wijzigingen in ziekenhuisvoorschriften dat uiteindelijk niet of onjuist in het medisch dossier van de huisarts terechtkwam. In totaal stelden zij bij die 600 patiënten 1511 medicatieveranderingen vast. Eenderde daarvan werd niet duidelijk genoeg of niet gedocumenteerd in de ziekenhuisstatus van de patiënt. Na drie maanden was 31% van de 1511 medicatieveranderingen ook niet of onjuist vastgelegd in het medisch dossier van de huisarts.

De onderzoekers geven aan dat huisartsen in de dagelijkse praktijk leren omgaan met deze matige communicatie over ontslagmedicatie en daarmee voorkomen dat patiënten schade ondervinden. Er is in elk geval nog veel ruimte voor verbetering. De LESA Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis besteedt aandacht aan deze problematiek en poogt te komen tot regionale samenwerkingsafspraken. De LESA vormt de aanzet voor het invoeren van de Concept Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens, opgesteld door de organisaties in de zorg, op initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het ministerie van VWS. Kernpunt van deze richtlijn is dat er altijd een actueel medicatiedossier beschikbaar is. Poldervaart et al. tonen aan dat er nog een lange weg te gaan is.

Lees het volledige onderzoek hier

Literatuur

  • Poldervaart JM, et al. In-hospital prescription changes and documentation in the medical records of the primary care provider: results from a medical record review study. BMC Health Serv Res 2017;17:792.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen