Nieuws

Medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Gepubliceerd
4 februari 2015
Doelgroep Arts voor verstandelijk gehandicapten (in opleiding), huisarts (in opleiding) en overige (para)medici die in de praktijk te maken krijgen met mensen met een verstandelijke beperking.
Inhoud Mensen met een verstandelijke beperking vormen een heterogene groep die een kleine minderheid van de algemene bevolking vormen. In Nederland zijn er tussen de 110.000 en 230.000 mensen met een verstandelijke beperking, van wie er ongeveer 75.000 in een langdurig beschermde omgeving wonen. Dit boek is het eerste leerboek dat de medische zorg bespreekt voor mensen met een verstandelijk beperking in al haar facetten. In ruim 600 pagina’s schetsen de auteurs wat bijzonder is aan mensen met een verstandelijke beperking en waarin de medische zorg anders is. Aan het einde van elk hoofdstuk staan leestips, waar aanvullende informatie over het betreffende onderwerp te vinden is.
Het eerste deel focust op de randvoorwaarden om zorg voor deze mensen te verlenen. De auteurs gaan in op bijzondere aspecten van communicatie en consultvoering, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek. Cruciaal is dat de zorg multidisciplinair is.
Het tweede deel belicht de medische zorg vanuit de veelvoorkomende comorbiditeit. Zo worden onder meer neurologische aandoeningen waaronder epilepsie en dementie, slaapproblemen, gehooraandoeningen, skelet- en spieraandoeningen en gastro-intestinale ziekten uitgewerkt. De focus ligt bij alle hoofdstukken op wat bijzonder of anders is. Aspecten van medische zorg die niet afwijken van de ‘algehele populatie’ blijven buiten beschouwing.
Het laatste deel gaat over de aandoeningen die ten grondslag liggen aan de verstandelijke beperking: verworven hersenletsel en neurodegeneratieve aandoeningen en cerebrale aanlegstoornissen. Vijftien veelvoorkomende syndromen zoals het syndroom van Down, Angelman, Cornelia de Lange en het velocardiofaciaal syndroom worden in detail besproken.
Oordeel De gemiddelde huisarts heeft twaalf mensen met een verstandelijke beperking in zijn praktijk. Door clustering van gezinsvervangende tehuizen verschilt dit aantal van praktijk tot praktijk sterk. Dit boek geeft zowel praktische handvatten als een uitgebreid overzicht aan achtergrondinformatie om de medische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking goed vorm te geven. Het boek is een aanwinst voor alle artsen, en zeker huisartsen, die met enige regelmaat mensen met een verstandelijke beperking behandelen.
Linda Bröker

Waardering: ∙ ∙ ∙ ∙

zeer matig ∙
matig ∙ ∙
redelijk ∙ ∙ ∙
goed ∙ ∙ ∙ ∙
uitstekend ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen