Nieuws

Meer begrip voor relatie tussen arts en patiënt

Gepubliceerd
29 juni 2015
Een intieme relatie aangaan met een patiënt geldt als not done en met zekere regelmaat wordt een arts berispt die tegen deze regel heeft gezondigd. De American Medical Association verbiedt ook relaties met voormalige patiënten, maar daar is minder overeenstemming over. Uit recent onderzoek naar ethische opvattingen onder 21.000 Amerikaanse artsen blijkt dat de tolerantie voor dergelijke relaties groter is dan een paar jaar geleden. In 2010 vond slechts 12% van de artsen seks met een voormalige patiënt toelaatbaar, inmiddels is dit gestegen tot 22%.
Interessant zijn vooral de argumenten die artsen aanvoeren om deze opvatting te staven. Een van hen stelt dat we enorm misleid of – erger nog – narcistisch zijn, als we denken dat geen enkel tijdsverloop de arts-patiёntrelatie kan resetten. Als zelfs oud-patiënten zich niet van de autoriteit van de arts weten los te maken om vrijelijk over een eventuele relatie te besluiten, zo verklaart een ander, moet om consistent te blijven het hele concept van informed consent op de helling. Dat heeft immers betrekking op actuele behandelingsovereenkomsten. Anderen maken zich zorgen over de beperkte mogelijkheden voor artsen om een relatie aan te gaan in kleine gemeenschappen waarin iedereen patiënt of potentieel patiёnt is. De vraag is verder hoe het moet met de zorg voor patiënten met wie men ooit een relatie heeft gehad. Ook is er een arts die schrijft dat de traditionele arts-patiëntrelatie al lang niet meer bestaat. Artsen zijn aanbieders van gezondheidszorg geworden. Hun diensten lijken erg op de diensten die geleverd worden door loodgieters, kappers of automonteurs. Het is loodgieters toch ook niet verboden relaties met hun cliënten aan te gaan? Analoog zou het artsen in de moderne wereld moeten worden toegestaan relaties met voormalige patiënten te onderhouden.
Al met al is ons eigen KNMG-standpunt over seksueel contact tussen arts en patiënt uit 2000 nog verrassend bij de tijd: bij verliefdheid zal de patiënt de praktijk moeten verlaten. ‘Vervolgens dient de arts de ex-patiënt voldoende tijd en gelegenheid te geven om weloverwogen en uit vrije wil een relatie aan te gaan. Deze periode dient zeker een paar weken te duren.’ Aldus het KNMG-standpunt.
Tjerk Wiersma

Literatuur

  • 1.Chesanow N. Romance with a patient? More doctors are saying ‘why not?’ Medscape 2015 March 26.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen