Nieuws

Meer hart- en vaatziekten bij vrouwen met migraine met aura

Gepubliceerd
7 juli 2020
Het was al bekend dat vrouwen met migraine met aura een grotere kans hebben op een CVA. Daarnaast werd migraine ook in verband gebracht met hart- en vaatziekten (HVZ). Uit een cohortonderzoek onder 27.858 vrouwen blijkt nu dat de incidentie van hart- en vaatziekten daadwerkelijk groter is bij vrouwen met migraine met aura.
0 reacties

Amerikaanse onderzoekers includeerden vrouwelijke gezondheidszorgmedewerkers van 45 jaar of ouder zonder voorgeschiedenis van HVZ en volgden hen gemiddeld 22,6 jaar. Van hen hadden 1435 (5,2%) vrouwen migraine met aura en 2177 (7,8%) migraine zonder aura of helemaal geen migraine (n = 24246; 87%). De gecorrigeerde incidentie per 1000 persoonsjaren van HVZ bij vrouwen met migraine met aura (3,36; 95%-BI 2,72 tot 3,99) was significant hoger dan bij vrouwen zonder migraine met aura of geen migraine (2,11; 95%-BI 1,98 tot 2,24; p < 0,001). 

De incidentie van HVZ bij vrouwen met migraine met aura was ook hoger dan bij vrouwen met obesitas (2,29; 95%-BI 2,02 tot 2,56; p = 0,001), verhoogd tryglyceriden (2,67; 95%-BI 2,38 tot 2,95; p = 0,043) of laag HDL-cholesterol (2,63; 95%-BI 2,33 tot 2,94; p = 0,04). Er was geen verschil in incidentie ten opzichte van vrouwen met hypertensie, verhoogd totaalcholesterol of een belaste familieanamnese voor myocardinfarct. Vrouwen die rookten of diabetes hadden, hadden een hogere incidentie van HVZ: respectievelijk 4,29 (95%-BI 3,79 tot 4,79; p = 0,02) en 5,76 (95%-BI 4,68 tot 6,84; p < 0,001).

Als beperkingen noemen de onderzoekers de zelfrapportage van de migraine en het vasculaire risico, het ontbreken van behandelgegevens en de generaliseerbaarheid naar de algehele populatie. 

Uit dit onderzoek blijkt dat vrouwen met migraine met aura naast een verhoogd risico op een CVA ook een verhoogde incidentie van hart- en vaatziekte hebben. Die incidentie is zelfs hoger dan bij een aantal bekende risicofactoren. Alhoewel migraine met aura niet is opgenomen in de SCORE-tabel geeft dit onderzoek aan dat het belangrijk is om hier in de spreekkamer alert op te zijn. 

Literatuur

  • Kurth T, et al. Association of migraine with aura and other risk factors with incident cardiovascular disease in women. JAMA 2020;323:2281-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen