NHG richtlijn

Meer medicamenteuze behandelopties bij frequente hoofdpijn in herziene NHG-Standaard Hoofdpijn

De NHG-Standaard Hoofdpijn is herzien. In de herziene standaard is er meer aandacht voor de anamnese bij acute, hevige en/of onbekende hoofdpijn. Daarnaast wordt het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij migraine uitgebreider besproken. Ten slotte is medicatie toegevoegd als preventieve behandeling bij spanningshoofdpijn en migraine.