Nieuws

Meer of minder geld in de zorg

Gepubliceerd
10 juni 2002

De turbulente en dramatische verkiezingen zijn inmiddels een maand achter de rug, en de formatie zal nog wel niet afgelopen zijn. Alle partijen beloofden betere zorg en vooral minder wachtlijsten. Of dat zonder een cent erbij kan, zoals de grote winnaar beloofde, waag ik te betwijfelen. Aan de overkant van de Noordzee is de NHS al lange tijd een zorgenkindje. In Groot-Brittannië wordt 7,7% van het BNP aan de gezondheidszorg besteed. Gemiddeld steeg het jaarlijkse budget tussen 1954 en 2000 maar met 3,7%. Eind april verscheen het Wanless-rapport (www.hmtreasury.gov.uk/wanless) waarin na vergelijking met zeven andere landen een nieuw investeringsplan voor de NHS wordt voorgesteld. De plannen zijn inmiddels door de Engelse regering overgenomen: het budget stijgt van 106 miljard euro naar 172 miljard euro over 5 jaar (9,4% van het BNP). Al dat geld moet wel goed besteed worden en daar komt een nieuwe, onafhankelijke controlerende instantie voor. De bureaucratische overheid zal een stapje terug doen. In de commentaren wordt enthousiast gereageerd op de financiële injectie, maar ook getwijfeld aan de haalbaarheid. De vraag is of de economische groei de extra uitgaven toelaat en vooral of de beoogde 15.000 extra specialisten en huisartsen en de 35.000 verpleegkundigen, verloskundigen en health visitors wel op te leiden zijn tussen nu en 2008. Niet alleen de NHS krijgt het overigens ‘beter’, maar ook de Engelse huisarts: loondienstverband wordt mogelijk en de verantwoordelijkheid voor een 24-uurs dienstverlening is niet meer de verantwoordelijkheid voor de individuele dokter maar voor de regionale eerstelijnsgezondheidszorg. Huisartsen zullen gestimuleerd worden een groot deel (een derde wordt genoemd) van hun taken over te dragen aan andere hulpverleners. Of patiënten daar gelukkig mee zijn, is maar de vraag (zie ook Patiëntenwensen). (JZ)

De berichten, commentaren en reacties in de rubriek Journaal richten zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten van de huisartsgeneeskunde. Bijdragen van lezers zijn welkom (redactie@nhgnl.org). De bijdragen in deze aflevering zijn van Peter Lucassen, Frans Meulenberg, Marc van Wijk, Sylvie Lo Fong Wong en Joost Zaat.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen