Nieuws

Meer oxycodon en fentanyl bij artrose

Door
Date
1 mei 2020
De auteurs van een Nederlands populatiecohortonderzoek bekeken het voorschrijfgedrag van huisartsen wat betreft opioïden bij patiënten met artrose. Daaruit bleek dat het aantal voorschriften tussen 2008 en 2017 ongeveer gelijk bleef, maar dat sterkere opiaten (oxycodon en fentanyl) duidelijk in opkomst zijn en zwakkere opiaten (tramadol/paracetamol en paracetamol/codeïne) minder vaak worden voorgeschreven.