Nieuws

Meer vrouwelijke professors

Gepubliceerd
20 mei 2009

Alle universiteiten voeren er beleid op: meer vrouwen moeten professor worden. Dat blijkt echter nog niet zo eenvoudig en de verklaringen voor het mislukken van dat beleid zijn er dan ook in vele vormen. Marieke van den Brink onderzocht de empirie achter deze verklaringen en kwam tot de conclusie dat de werkelijkheid vaak anders was. Afgezien van gemakkelijk te weerleggen cijfermatige verklaringen viel vooral het ontbreken van vrouwen in benoemingscommissies en het gebrek aan transparantie bij benoemingen op. Daar is gemakkelijk iets aan te doen, al is het lage aandeel vrouwen in benoemingscommissies alleszins verklaarbaar aangezien er onvoldoende vrouwen zijn om al die commissies te bemensen, zolang er weinig vrouwelijke hoogleraren zijn. Meer openheid lijkt echter een goede eerste stap. Het ‘old boys network’ heeft immers al op meerdere terreinen bewezen de problemen niet aan te kunnen. (HvW)

Literatuur

  • 1.MCL van den Brink. Behind the scenes of sciences: a gender research on professorial recruitment and selection practices at Dutch universities [Proefschrift]. Nijmegen: Universiteit van Nijmegen, 2009.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen