Nieuws

Meer zelfmonitoring bij ondersteuning ‘op maat'

Gepubliceerd
25 juli 2016

Ondersteuning van zelfmanagement is een belangrijk onderdeel van de behandeling van chronische aandoeningen. Veel interventies zijn gebaseerd op het ‘one size fits all’-principe, in tegenstelling tot ondersteuning ‘op maat’. Dat het wel degelijk zinvol is om ondersteuning ‘op maat’ te bieden, komt naar voren uit een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, dat uitgevoerd is van januari tot juli 2013 in het zuiden van ons land.

De Nederlandse onderzoekers hebben gekeken naar het effect van gepersonaliseerde ondersteuning van zelfmanagement op activatie en gezondheidsgerelateerd gedrag in de dagelijkse praktijk. Zij includeerden volwassenen met tenminste een chronische aandoening (zoals diabetes mellitus, cardiovasculaire ziekten, astma of COPD). De bekwaamheid van patiënten voor wat betreft zelfmanagement, alsmede de barrières hierbij werden gescreend met de gevalideerde ‘self-management screening questionnaire’(SeMaS). In de interventiegroep werd de SeMaS na afname met de patiënten besproken en deze patiënten kregen vervolgens ondersteuning ‘op maat’ bij hun zelfmanagement. Alle deelnemers vulden aan het begin van het onderzoek en ook na zes maanden verschillende vragenlijsten op het gebied van leefstijl in. Ook vulden zij de patiëntenactiveringsmeter met dertien items (de PAM-13) in. Hier halen de onderzoekers informatie uit over patiëntactivatie, waaronder kennis, vaardigheden en zelfredzaamheid.

De primaire uitkomstmaat was (het verschil in) de uitkomst op de PAM-13 op een schaal van 0-100. De resultaten van 644 patiënten lieten zien dat er geen verschil was tussen de controle- en interventiegroep op de PAM-13-score na zes maanden (effectgrootte r = 0.6, 95%-BI –1.9 tot 3.1, p = 0.59). De interventie had geen effect op beweging, voeding of roken. Wel werd vastgesteld dat het percentage deelnemers dat zelfmonitoring uitvoerde significant hoger was in de interventiegroep (29,4% versus 15,2% in de controlegroep, effectgrootte r = 0.9, p = 0.011). Dus ondanks het feit dat het bespreken van de SeMaS geen effect had op patiëntactivatie of leefstijl, werd er wel gezien dat patiënten meer aan zelfmonitoring gingen doen waarbij zij gebruikmaakten van hun persoonlijke zorgplan.   

Eikelenboom N, et al. Effectiveness of personalised support for self-management in primary care: a cluster randomised controlled trial. Br J Gen Pract 2016;66(646):e354-61. 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen