Nieuws

Meningitis

Gepubliceerd
20 mei 2002

Veel huisartsen hadden de afgelopen maanden last van ‘extreme meningitisangst’ bij hun patiënten en hebben al zeer veel kinderen ingeënt. In 2001 werden 699 gevallen van meningitis gemeld bij het Referentielaboratorium in Amsterdam. Meningokokken vormen ongeveer 50% van de verwekkers (merendeels type B, maar type C is toegenomen tot 45%), pneumokokken 33%. Meningitis door pneumokokken verloopt ernstiger dan door meningokokken: een mortaliteit van 15-20% versus 10%; en restverschijnselen rond 20% respectievelijk 10%. Daarbij gaat het om gehoorstoornissen (15 versus 7%), neurologische afwijkingen en leer- en gedragsproblemen bij kinderen (tot 20%). Snel toedienen van antibiotica is belangrijk. Inmiddels blijkt starten met dexamethason voor aanvang van de antibiotica gunstige gevolgen te hebben, met name bij pneumokokkenmeningitis. Het polyvalente pneumokokkenvaccin geeft ongeveer 70% bescherming tegen meningitis en andere pneumokokkenziektes; het moet al op zo jong mogelijke leeftijd worden toegediend. De ontwikkeling van een vaccin tegen meningokokken type B is een probleem door kruisreactie met hersenweefsel en vordert langzaam. Voor meningokokken type C is een goed polyvalent vaccin beschikbaar, dat bij voorkeur wordt toegediend op de leeftijd van 12-14 maanden en in het tweede decennium vanwege een piek in de late puberteit. Vanaf 1 juni start de landelijke campagne. De titel van de openingsvoordracht op het lustrumcongres van de Meningitis Stichting eind maart ‘Meningitis: voor de kinderen van nu straks een vergeten ziekte’ klonk hoopvol maar blijft vooralsnog wishful thinking. (LB)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen