Nieuws

Met hydrochloorthiazide meer kans op huidkanker

Gepubliceerd
27 maart 2018
Hydrochloorthiazide wordt veel gebruikt, maar het middel kan leiden tot fotosensibilisatie met een mogelijk verhoogde kans op huidkanker als gevolg. Deense onderzoekers toonden recent aan dat dit voor basaalcelcarcinoom en plaveicelcarcinoom daadwerkelijk het geval is.
2 reacties

Ze identificeerden 71.533 gevallen van basaalcelcarcinoom en 8629 gevallen van plaveicelcarcinoom in de periode 2004 tot 2012. Deze patiënten werden naar leeftijd en geslacht gematched met een 20 keer zo grote controlegroep.De onderzoekers berekenden op basis van prescriptiecijfers het cumulatieve hydrochloorthiazidegebruik van alle betrokkenen in de periode 1995 tot 2012.

Een totale inname van hydrochloorthiazide van 50.000 mg of meer, overeenkomend met 5,5 jaar 25 mg per dag, hing samen met een toename van de kans op basaalcelcarcinoom met 29% (95%-BI 23 tot 35) en een toename van de kans op plaveicelcarcinoom met 298% (95%-BI 268 tot 331). De onderzoekers vonden een duidelijke dosisresponsrelatie tussen hydrochloorthiazidegebruik en de kans op beide huidkankers. Bij gebruik van tenminste 200.000 mg (22 jaar 25mg per dag) bedroeg de toename van de kans op basaalcelcarcinoom 54% (95%-BI 38 tot 71)en op plaveicelcarcinoomzelfs 638% (95% BI 532 tot 760).

Een beperking van het onderzoek is het ontbreken van gegevens over blootstelling aan zonlicht, maar de onderzoekers achten het onwaarschijnlijk dat de zonnebaadgewoontes van gebruikers en niet-gebruikers uiteenliepen.

Zij concluderen dat het voorschrijven van hydrochloorthiazide nog maar eens zorgvuldig moet worden bekeken, vooral omdat er diuretica beschikbaar zijn die niet leiden tot extra kans op huidkanker zoals chloortalidon en indapamide. We moeten overigens niet denken hiermee de huidkankerepidemie onder controle te krijgen. Slechts 2,7% van de patiënten met basaalcelcarcinoom en 10% van de mensen met plaveicelcarcinoom had 50.000 mg hydrochloorthiazide gebruikt en maar 1 op de 11 gevallen van plaveicelcarcinoom kan daaraan worden toegeschreven.

Lees het volledige onderzoek hier

Literatuur

  • Pederson SA, et al. Hydrochlorothiazideuse and risk of nonmelanoma skin cance: a nationwide case-controlstudyfrom Denmark. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2017.11.042.

Reacties (2)

j.mulder 10 april 2019

Geachte heer Wiersma,

In een wat oudere studie komt naar voren dat indapamide wel het risico zou vergroten op maligne melanoom, en zelfs nog sterker dan HCT, MM komt natuurlijk duidelijk minder voor, maar toch….

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2579687/

Helaas is in het artikel op H&W het onderscheid tussen melanoom en non- melanoom huidkanker niet overal even duidelijk. Hierdoor wordt de veiligheid van indapamide in mijn ogen te stellig en te algemeen gepresenteerd (de studie geldt immers alleen voor NMSC). Ik ben bang dat alle diuretica in meer of mindere mate de huid lichtgevoelig maken en dat het nog wat onduidelijk is wat het beste alternatief is voor HCT als per se echt een diureticum gewenst is. Het eenvoudigst lijkt mij een niet-diureticum als antihypertensivum te kiezen, waar dat een optie is en verlagen risico op huidkanker een belangrijke factor is. Daarnaast zouden de letterlijk tienduizenden mensen in Nederland die een (te) hoge dosis krijgen zonder duidelijke indicatie kunnen worden verlaagd. Zit men toch vast aan een diureticum dan worden leefregels m.b.t. verstandig zonnen belangrijker.

Ik denk dat de stelling dat indapamide het risico op huidkanker in het algemeen niet verhoogt, als we de resultaten uit deze studie uit 2008 meewegen, niet geheel klopt. Ook vraag ik mij daarom af of dit middel wel echt een veilig alternatief is voor HCT, maar zit niet goed genoeg in de materie om dit te beoordelen.

Wel leek het mij goed u even te attenderen op deze studie uit 2008 en hoop dat u dit op prijs stelt.

Voor chloortalidon kan ik trouwens geen onderzoek vinden waaruit de veiligheid bij huidkanker zou blijken.

Vriendelijke groet,

Erik Ludden 
Apotheker te Hoogkerk
 

Tjerk Wiersma 16 april 2019

Dank voor deze aanvulling. Het besproken onderzoek bewijst vooral de risico's van HCT voor basaalcel- en plaveicelcarcinoom. Het is inderdaad geen uitgemaakte zaak dat andere diuretica veiliger zijn, de onderzoekers schrijven slechts dat die geen bekend verhoogd risico hebben.

Verder lezen