Nieuws

Minder beweging door statine?

Gepubliceerd
20 oktober 2014

Statinegebruik en lichamelijke activiteit zijn beide effectieve manieren om hart- en vaatziekten te voorkomen. Maar na het starten met een statine komen veel spierklachten voor. Zou dit leiden tot minder lichamelijke activiteit? Nieuw onderzoek laat zien dat mannen die met een statine begonnen 10% minder gingen bewegen.

Lee et al. gebruikten gegevens van 3039 Amerikaanse mannen ≥ 65 jaar die 7 jaar gevolgd werden. Bij aanvang, na 5 en 7 jaar vulden de deelnemers vragenlijsten in, onder meer over hun lichamelijke activiteit en medicatiegebruik. Aan het eind van het onderzoek droegen de mannen gedurende 1 week een bewegingssensor om de daadwerkelijke lichamelijke activiteit te meten.

Tijdens het onderzoek startten 854 (28%) van de mannen met een statine. Van deze nieuwe gebruikers ging de lichamelijke activiteit sneller achteruit dan van mannen die geen statine namen. Bij meting met de bewegingssensor bleek dat statinegebruikers gemiddeld 40 minuten (10%) per week minder middelzwaar lichamelijk actief waren dan de niet-statinegebruikers.

In de NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement is het advies om voldoende te bewegen (≥ 5 dagen per week 30 minuten per dag middelzware inspanning) een hoeksteen van de niet-medicamenteuze behandeling. Daarnaast komen mannen boven de 65 jaar al snel in aanmerking voor cholesterolverlagende medicatie. Uit dit onderzoek blijkt dat het gebruik van een statine bij deze patiëntengroep kan leiden tot afname van lichamelijke activiteit. Wellicht iets om in het achterhoofd te houden bij de beslissing om wel of geen statine voor te schrijven, met name bij patiënten die al weinig lichamelijk actief zijn.

Lee DS, et al. Statins and physical activity in older men: the osteoporotic fractures in men study. JAMA Intern Med 2014;174(8):1263-70.

Foto: David Pereira/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen