Nieuws

Minder gewichtsverlies met bewegingsmeter

Gepubliceerd
18 oktober 2016

Overgewicht en obesitas zijn gerelateerd aan meerdere chronische ziekten. Daarom is afvallen een hoeksteen bij de behandeling hiervan. Er wordt veel verwacht van bewegingsmeters om afvallen te ondersteunen. Maar nieuw onderzoek laat zien dat bewegingsmeters juist zorgen voor minder gewichtsverlies.

Amerikaanse onderzoekers voerden tussen 2010 en 2014 een gerandomiseerde trial uit bij 471 deelnemers met een BMI tussen de 25 en 40 kg/m2. Alle deelnemers kregen gedurende 24 maanden begeleiding bij dieet en beweging tijdens groepssessies. Dit werd ondersteund door regelmatig telefonisch contact en sms-berichten. De helft van de groep kreeg daarnaast nog ondersteuning door een bewegingsmeter met een online portaal om hun lichamelijke activiteit te monitoren. Na 6, 12, 18 en 24 maanden werd onder andere het gewicht gemeten. Deelnemers die ondersteund werden door de bewegingsmeter gingen tijdens de studie juist minder bewegen ten opzichte van deelnemers met standaardbegeleiding. De inname van het aantal calorieën bleef gelijk. Dit resulteerde na 24 maanden in significant minder gewichtsverlies in de interventiegroep dan in de controlegroep (-2,4 kg, 95%-BI: -3,7 tot -1,0).

Dit onderzoek laat zien dat het gebruik van een bewegingsmeter niet zorgt voor succesvoller afvallen. Sterker nog: deze resultaten suggereren dat het juist zorgt voor minder succesvol afvallen. Volgens de onderzoekers is een mogelijke verklaring voor dit onverwachte resultaat dat de controlegroep wellicht ook gebruikmaakte van eigen bewegingsmonitors. En andere verklaring zou kunnen zijn dat de bewegingsmonitors een excuus zijn voor mensen om meer te eten. Voor huisartsen en praktijkondersteuners is dit nuttige informatie als zij bewegingsmeters willen inzetten bij patiënten die willen afvallen.

Jakicic JM, et al. Effect of wearable technology combined with a lifestyle intervention on long-term weight loss: the IDEA randomized clinical trial. JAMA 2016316:1161-1171.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen