Nieuws

Minder heropnames bij laparoscopische buikoperaties

Gepubliceerd
28 april 2020
Hoewel het bekend is dat laparoscopische operaties minder verklevingen geven dan een ‘open benadering’, was nog onduidelijk of deze ook op de langere termijn gunstig uitpakken. Dat blijkt inderdaad het geval. Een recent onderzoek laat zien dat een laparoscopische buikoperatie ook op een termijn van 5 jaar nog zorgt voor minder heropnames die zijn gerelateerd aan verklevingen.
0 reacties

In een retrospectief Schots onderzoek werden 72.270 patiënten geselecteerd die een buikoperatie ondergingen tussen juni 2009 en juli 2011 (29,8% laparoscopisch en 70,2% open). De onderzoekers volgden de patiënten tot december 2017 en maten de eindpunten 5 jaar na de eerste operatie.

Heropnames vanwege problemen die waren gerelateerd aan verkleving kwamen significant vaker voor bij patiënten die een open procedure ondergingen (laparoscopisch 1,7% versus open 4,3%; p < 0,0001). Er was geen verschil in tijd tot heropname tussen beide groepen. Patiënten met een maligniteit, mannen en ouderen hadden een grotere kans op een aan verkleving gerelateerde heropname. 

De onderzoekers namen deze parameters mee in een multivariate analyse, waaruit bleek dat laparoscopische benadering de kans op aan een verkleving gerelateerde opname met 32% verkleinde (HR 0,68; 95%-BI 0,60 tot 0,77). Heropnames die mogelijk waren gerelateerd aan verklevingen kwamen ook iets minder vaak voor na laparoscopie dan na een open procedure (laparoscopisch 16% versus open 18,2%; p < 0,005). 

Een ‘gesloten’ laparoscopische benadering van buikoperaties zorgt niet alleen voor minder verklevingen, en dus voor minder problemen bij een eventuele heroperatie, maar ook op de lange termijn voor minder aan verkleving gerelateerde heropnames. Kortom, een win-winsituatie voor de patiënt.

Literatuur

  • Krielen P, et al. Adhesion-related readmissions after open and laparoscopic surgery: a retrospective cohort study (SCAR update). Lancet 2020;395:33-41.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen