Nieuws

Minder heropnames bij laparoscopische buikoperaties

Date
28 april 2020
Hoewel het bekend is dat laparoscopische operaties minder verklevingen geven dan een ‘open benadering’, was nog onduidelijk of deze ook op de langere termijn gunstig uitpakken. Dat blijkt inderdaad het geval. Een recent onderzoek laat zien dat een laparoscopische buikoperatie ook op een termijn van 5 jaar nog zorgt voor minder heropnames die zijn gerelateerd aan verklevingen.