Wetenschap

Minder klinische consumptie in gezondheidscentra? Een vergelijkend onderzoek in Maarssenbroek

Samenvatting

Doel: Onderzoek naar verschillen in klinische opnamen tussen gezondheidscentra en andere huisartspraktijken.
Methode: Een retrospectief onderzoek aan de hand van gegevens verzameld met behulp van het Meet Instrument Klinische Consumptie van de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg (SIG) over de jaren 1995-1997. Deze gegevens hadden betrekking op twee populaties: de patiënten ingeschreven bij de twee gezondheidscentra in Maarssenbroek (Centrumgroep, n= l 3.533) en de patiënten ingeschreven bij de overige huisartspraktijken in deze regio (Vergelijkingsgroep, n= 11.436).
Resultaten: In de Centrumgroep waren er per 1.000 patiënten per jaar 13 procent minder opnamen en 16 procent minder verpleegdagen dan in de Vergelijkingsgroep. Deze verschillen hingen niet samen met specifieke diagnosen. Standaardisatie voor leeftijd en geslacht had geen invloed op het verschil.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen