Nieuws

Minder risicopatiënten halen griepspuit

Gepubliceerd
18 september 2015

In Nederland daalt voor de vijfde keer op rij het aantal griepvaccinaties bij risicopatiënten. Zoals bekend worden patiënten met astma/COPD, cardiovasculaire ziektes, diabetes en personen van boven de 60 jaar ieder jaar in de herfst opgeroepen voor de jaarlijkse griepspuit. Mogelijk is het urgentiegevoel bij mensen verminderd door de discussie in de media over de effectiviteit ervan en het geringe aantal griepgevallen in 2013.

Uit een observationeel longitudinaal onderzoek onder huisartsenpraktijken van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) bleek dat de vaccinatiegraad bij risicopatiënten significant daalde van 71,5% in 2008 naar 59,6% in 2013 (p < 0,001). Deze afname van in totaal 11,9% was ieder jaar ongeveer gelijk met een gemiddelde daling van 2,4% per jaar. De afname kwam voor bij alle groepen risicopatiënten, maar was het grootst bij de groep 60-plussers: namelijk gemiddeld 3,3% per jaar. De auteurs geven als mogelijke verklaring voor deze daling dat in de media een discussie op gang is gekomen over de effectiviteit van de griepspuit. Bovendien vermoeden de auteurs dat het geringe aantal griepgevallen in 2013 het urgentiegevoel heeft verminderd. Afgelopen jaar bleek er ook nog iets mis te zijn met het vaccin: de effectiviteit ervan was duidelijk onvoldoende.

De gestage jaarlijkse vermindering van het aantal griepvaccinaties verdient verder onderzoek. Ook zou een publiek debat over nut en noodzaak van de griepvaccinatiecampagne op zijn plaats zijn. De verwachting voor dit jaar is dat de vaccinatiegraad nog verder terugloopt.

Tacken MA, et al. Dutch influenza vaccination rate drops for fifth consecutive year. Vaccine 2015;33:4886-91.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen