Nieuws

Minder ziekenhuisopnames bij continue huisartsenzorg

Gepubliceerd
4 mei 2017
Oudere patiënten die vaker dezelfde huisarts bezochten, werden minder vaak opgenomen in het ziekenhuis voor behandelbare aandoeningen. Het gaat daarbij om aandoeningen die over het algemeen goed behandelbaar zijn in de huisartsenpraktijk, zoals COPD, diabetesontregeling, dehydratie en urineweginfecties.
Een groot Engels onderzoek toonde aan dat hogere continuïteit van huisartsenzorg de kans op ongeplande ziekenhuisopname verkleint. De onderzoekers vervolgden tussen 2011 en 2013 meer dan 230.000 patiënten. De leeftijd van de patiënten varieerde tussen 62 en 82 jaar. Op basis van de mate waarin ze hun eigen huisarts bezochten, werden de patiënten geplaatst in een continuïteitsgroep: laag, gemiddeld of hoog.
De resultaten waren opvallend. Het gemiddelde aantal opnames per patiënt in twee jaar tijd was 0,16. Patiënten met een gemiddelde continuïteit hadden 8,96% (95%-BI; 5,63 tot 14,22) minder ziekenhuisopnames dan de patiënten met een lage continuïteit. De hoogcontinuïteitspatiënten hadden zelfs 12,49% (95%-BI 9,45 tot 19,29) minder opnames dan de laagcontinuïteitspatiënten. Dit verband was het duidelijkst zichtbaar bij patiënten die vaak hun huisarts bezochten.
De gedachte is dat door het bezoeken van dezelfde huisarts er een gevoel van vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat. Een daling van het aantal ziekenhuisopnames zorgt voor een afname van dure tweedelijnszorg. Trouw je eigen huisarts bezoeken is dus niet alleen goed voor je eigen gezondheid, het helpt ook om de zorg betaalbaar te houden. 
Vincent van Vugt

Literatuur

  • 1.Barker I, et al. Association between continuity of care in general practice and hospital admissions for ambulatory care sensitive conditions: cross sectional study of routinely collected, person level data. BMJ. 2017;356:j84.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen