Nieuws

Minderen alcohol verlaagt bloeddruk

Gepubliceerd
3 augustus 2017
Het is bekend dat overmatig alcoholgebruik het risico op hypertensie verhoogt. Maar het was nog onduidelijk of minder alcoholgebruik de bloeddruk daadwerkelijk verlaagt. Een nieuwe meta-analyse laat zien dat de bloeddruk tot wel 5 mmHg kan dalen door minder alcohol te drinken.
De onderzoekers voerden een systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse uit en vonden 36 gerandomiseerde trials met in totaal 2865 deelnemers uit voornamelijk westerse landen (EU en de Verenigde Staten). De deelnemers waren gemiddeld 49,5 jaar oud, hadden een BMI van 27,1 kg/m2 en een systolische uitgangsbloeddruk van 137 tot 146 mmHg. Bij deelnemers die ≤ 2 eenheden (EH) alcohol per dag innamen, was er geen daling van de bloeddruk na verlagen van de alcoholinname. Maar bij verlaging van 3 EH per dag tot geen inname, bij mensen die meer dronken dus, daalde de bloeddruk gemiddeld -1,2 mmHg (95% BI -2,3 tot -0,04). Er was een dosisresponsrelatie, want bij inname van ≥ 6 EH per dag en verlaging tot geen inname daalde de systolische bloeddruk met gemiddeld -5,5 mmHg (95% BI -6,7 tot -4,3).
De NHG-Standaard CVRM meldt dat alcohol bloeddrukverhogend kan werken, maar niet wat het effect is van minder alcoholgebruik. Dit zou patiënten met hypertensie kunnen motiveren om minder of niet te drinken. Deze cijfers laten zien dat elke vermindering helpt, maar dat het vooral bij zware drinkers loont om te stoppen. Dan kan zelfs een bloeddrukdaling worden bereikt die gelijk is aan die bij veelgebruikte antihypertensiva.
Tobias Bonten

Literatuur

  • 1.Roerecke M, et al. The effect of a reduction in alcohol consumption on blood pressure: a systematic review and meta-analysis. Lancet Public Health 2017;2:e108-20.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen