Nieuws

Mobiliteit van CVA-patiënten is te verbeteren

Gepubliceerd
10 februari 2005

Actieve begeleiding thuis zorgt ervoor dat patiënten na een CVA minder aan huis gekluisterd zijn. De onderzoekers benaderden thuiswonende patiënten die in de afgelopen 3 jaar een CVA hadden doorgemaakt. Alle patiënten (n=168) hadden een intakegesprek waarin ze advies, steun en folders over de lokale vervoersmogelijkheden kregen. De interventiegroep (n=86) kreeg vervolgens nog 6 gesprekken gedurende maximaal 3 maanden. In deze gesprekken inventariseerde men de obstakels voor de mobiliteit buitenshuis, formuleerde men doelen en reikte men hulp aan om deze doelen te behalen. Na 4 en 10 maanden kregen de deelnemers een vragenlijst waarin de belangrijkste vraag was: ‘Kan u buitenshuis komen zoveel als u wilt?’ Patiënten in de interventiegroep konden dat vaker dan de patiënten in de controlegroep, zowel na 4 (RR 1,72; 95%-BI 1,25-2,37) als na 10 maanden (RR 1,74; 95%-BI 1,24-2,44). Ook het aantal uitstapjes buiten de deur was significant hoger in de interventiegroep. Kortom, een vrij eenvoudige activerende therapie bevordert de mobiliteit buitenshuis van CVA-patiënten, zelfs op de langere termijn. Werk aan de winkel dus voor de eerstelijns fysiotherapeuten, ergotherapeuten of praktijkondersteuners. (ToH)

Literatuur

  • 1.Logan PA, et al. Randomised controlled trial of an occupational therapy intervention in increase outdoor mobility after stroke. BMJ 2004;329:1372-5.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen