Praktijk

Mogelijke uitdagingen bij dove en slechthorende patiënten

Gepubliceerd
21 mei 2024
Tijdens de COVID-19-persconferenties maakte heel Nederland kennis met tolken Nederlandse gebarentaal (NGT). Dove gebarentaalgebruikers ervaren echter niet alleen talige problemen in de toegang tot medische informatie. Door matig tot ernstig gehoorverlies vanaf de jeugd kan er sprake zijn van doof-culturele barrières, minder gezondheidsvaardigheden, verminderde gezondheidskennis en specifieke gezondheidsproblemen.