Nieuws

Monitors en blunters

Gepubliceerd
10 oktober 2001

Patiënten die te maken krijgen met een bedreigende medische ingreep, vertonen verschillende soorten gedrag om met die dreiging om te gaan. Sommige patiënten zoeken informatie om zich voor te bereiden; dat zijn de monitors en andere patiënten zoeken juist afleiding: de blunters. De verplegingswetenschapper Marjolein van Vliet heeft onderzocht wat het effect is van verschillende soorten voorbereiding bij monitors en blunters die een gastroscopie moesten ondergaan. 1 De hypothese was dat afstemming van de voorlichting op de habituele copingstijl van de patiënt angst en spanning bij de patiënt zou verminderen en de ingreep vlotter zou laten verlopen. Er werd een trial gedaan met 260 patiënten. De helft van de monitors kreeg als interventie van de onderzoeker uitgebreide, gedetailleerde informatie over de procedure en wat men daarbij zou kunnen ervaren. De andere helft van de monitors kreeg als controleconditie de gebruikelijke voorbereiding door een verpleegkundige. De helft van de blunters kreeg als interventie slechts globale informatie over de procedure en suggesties voor afleiding tijdens de ingreep. De andere helft van de blunters kreeg de gebruikelijke voorbereiding. Wat bleek? Men vond geen verschillen tussen de experimentele en de controlegroepen. Wel waren met name de monitors erg tevreden met de informatie die zij hadden gekregen. Dat had evenwel niet tot minder angst en spanning geleid. De onderzoeker vraagt zich af: hoeveel informatie moet men patiënten geven voorafgaande aan een medische ingreep? Mijn antwoord: zoveel als waar men behoefte aan heeft. (BT)

Literatuur

  • 1.Van Vliet MJ. Psychologische voorbereiding op een gastroscopie. De invloed van informatie in medische situaties [Dissertatie]. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2001.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen