Nieuws

MRI-scans bij cerebrale micro-infarcten en dementie

Gepubliceerd
15 april 2020
Naast grote vaatschade, zoals atherosclerose, wordt ook small vessel disease met vasculaire dementie in verband gebracht. Deze schade is zichtbaar bij neuropathologisch onderzoek, maar op MRI-beelden vaak niet waarneembaar. Een prospectief onderzoek laat zien dat deze schade waarschijnlijk slechts tijdelijk zichtbaar is en daardoor mogelijk vaak niet wordt opgemerkt.
0 reacties

In een prospectief cohortonderzoek onderzochten de auteurs het voorkomen van corticale micro-infarcten, een vorm van small vessel disease. Tussen maart 2016 en november 2017 werden 106 patiënten uitgenodigd bij wie in een eerder prospectief onderzoek (2005-2015) progressieve, small vessel disease was vastgesteld. Van de 106 patiënten deden er 54 (51%) aan het onderzoek mee. Ze werden getest op cognitie, cardiovasculaire risicofactoren en ondergingen maandelijks een uitgebreide MRI. Dertien procent (7 van de 54 deelnemers; 95%-BI 0,06 tot 0,24) van de deelnemers bleek in de 40 maanden daarop een of meerdere corticale micro-infarcten door te maken. Geen van deze infarcten was op de eerstvolgende MRI terug te vinden. 

Het bestaan van deze tijdelijk waarneembare corticale micro-infarcten verklaart mogelijk dat deze bij pathologisch onderzoek wel zichtbaar zijn, maar niet op MRI-beelden. De tijdelijke zichtbaarheid is waarschijnlijk te wijten aan de aanwezigheid van cytotoxisch oedeem in de acute fase van een infarct. Hoe vaak deze micro-infarcten bij de algehele populatie voorkomen, blijft op basis van dit onderzoek onduidelijk gezien de selectie van hoogrisicopatiënten en de mogelijke invloed van de scanfrequentie. Alleen leeftijd werd als risicofactor geïdentificeerd.

Volgens de NHG-Standaard Dementie is er vaak geen aanvullend MRI-onderzoek nodig om de diagnose te stellen. Dit onderzoek suggereert dat een ‘normale’ MRI-scan niet uitsluit dat de patiënt toch corticale micro-infarcten heeft doorgemaakt, analoog aan een TIA bij CVA. Blijf dus alert bij patiënten met een ‘normale’ scan en herhaal eventueel de dementiediagnostiek bij een vermoeden van vasculaire dementie na een half jaar, conform de NHG-Standaard.

Literatuur

  • Ter Telgte A, et al. Temporal dynamics of cortical microinfarcts in cerebral small vessel disease. JAMA Neurol 2020 Feb 17. DOI: 10.1001/jamaneurol.2019.5106 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen