Nieuws

Multiculturele verschillen bij depressies

Gepubliceerd
2 februari 2011

Schotse onderzoekers keken of er een verschil was in klachten waarmee Zweedse en Turkse patiënten zich presenteren, en hoe beide groepen reageren op antidepressieve medicatie. Zweden gold hierbij als voorbeeld van een westers land en Turkije als een niet-westers land. Patiënten met de diagnose depressie of angststoornis die antidepressiva gebruikten, werden gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Zij moesten aangeven wat hun psychische en lichamelijke klachten waren bij de start van het antidepressivum en na acht weken behandeling. Beide nationaliteiten werden met elkaar vergeleken. De onderzoekers includeerden 460 patiënten: 107 Zweedse en 353 Turkse. De Turkse patiënten bleken zich eerder te presenteren met lichamelijke klachten dan met psychische klachten en ook hadden zij meerdere lichamelijke klachten. De Turken scoorden bovendien hoger op de depressieschaal dan de Zweden bij aanvang van het onderzoek. Na acht weken gebruik van antidepressieve medicatie hadden beide groepen minder klachten, maar dit effect was bij de Turken significant groter dan bij de Zweden. Qua culturele achtergrond zal Nederland meer gemeen hebben met Zweden dan Turkije, maar in de spreekkamer van de Nederlandse huisarts komt vaker een Turk dan een Zweed. Het blijft dus altijd van belang om ook bij lichamelijke klachten aan een depressieve of angststoornis te denken. (Rhona Eveleigh)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen