Nieuws

Muziektherapie tegen depressie

Gepubliceerd
21 februari 2018
Muziektherapie kan leiden tot minder depressieve klachten en minder angstklachten op de korte termijn. Het functioneren van patiënten met een depressie kan verbeteren. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een Cochrane-review naar de effecten van muziektherapie bij depressie.
0 reacties

Muziektherapie is een relatief nieuwe vorm van behandeling bij mensen met depressie. Deze therapie staat meestal niet op zichzelf, maar wordt aangeboden als toevoeging op bestaande psychologische behandelingen. De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie definieert muziektherapie als ‘de methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied’. Een brede definitie dus, die duidelijk meer omvat dan alleen het maken van of luisteren naar muziek.

De auteurs van de Cochrane-review selecteerden een bescheiden aantal van negen onderzoeken met in totaal 411 patiënten met een depressie. De vorm van de muziektherapie varieerde van actief tot receptief en van individueel tot groepsgewijs. Muziektherapie als toevoeging op de standaard psychologische behandeling leidde tot een aanzienlijke vermindering van depressieve klachten (gestandaardiseerd gemiddeld verschil -0,85; 95%-BI -1,69 tot -0,27) en leidde tot minder angst en beter functioneren op de korte termijn (drie maanden). Opvallend genoeg verbeterde de kwaliteit van leven niet. De langetermijneffecten werden niet onderzocht.

De NHG-Standaard Depressie rept niet over muziektherapie. In de eerste lijn zijn vakbekwame muziektherapeuten moeilijk te vinden. Wel zijn binnen ggz-instellingen en revalidatiecentra vaak muziektherapeuten werkzaam. Blijkens deze review bereiken zij voor een deel van onze patiënten een klinkend resultaat.

Lees de Cochrane-review.

Literatuur

  • Aalbers S, et al. Music therapy for depression. Cochrane Database of Syst Rev 2017;11:CD004517.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen