Nieuws

Na TIA en CVA direct starten met secundaire preventie

Gepubliceerd
21 juni 2018
TIA’s en CVA’s komen bij ouderen vaak voor. De incidentie is 10 tot 12 per 1000 patiënten per jaar bij een leeftijd van 65 of ouder. De kans op een recidief na een eerste event is aanzienlijk, tot 40% in de eerste 6 weken. Direct starten met acetylsalicylzuur geeft na 24 uur al een lager risico op een recidief, zo blijkt uit dit spectaculaire onderzoek.
0 reacties
Na TIA en CVA direct starten met secundaire preventie
Gepoolde analyse van het effect van secundaire preventie met monotherapie acetylsalicylzuur versus controle op een recidief van een ischemisch incident.

De onderzoekers analyseerden 12 RCT’s (n = 15.778 patiënten) en bekeken het effect van tijdige secundaire preventie met acetylsalicylzuur op het aantal recidieven en de ernst van het recidief. De uitkomstmaat was het preventieve effect bij minder dan 6 weken, tussen 6 en 12 weken en langer dan 12 weken. De resultaten zijn verbluffend.

In vergelijking met placebo verlaagt acetylsalicylzuur het optreden van recidieven in de eerste 6 weken na het event met bijna 60% (HR 0,42; 95%-BI 0,32 tot 0,55) en in de periode 6 tot 12 weken met 40% (HR 0,60; 95%-BI 0,41 tot 0,86). Bij een recidief ischemisch incident binnen 6 weken is het risico op een ernstig of fataal incident (modified rating scale MRs > 2) met 70% verminderd (HR 0,29; 95%-BI 0,19 tot 0,46). De behandeling heeft al snel positief effect. Subgroepanalyse toont na 24 uur al een afname van het aantal recidieven van 56% (HR 0,44; 95%-BI 0,25 tot 0,76). Na 12 weken lijkt het effect te verbleken [figuur]. Snelle opsporing van patiënten (onder andere in de triage door FAST) en meteen starten van trombocytenaggregatieremmers, zoals de NHG-Standaard Beroerte beschrijft, sluiten goed aan bij deze onderzoeksresultaten. Direct starten met een oplaaddosering van 160 mg acetylsalicylzuur – wanneer de patiënt nog geen andere antistolling gebruikt – helpt echt!

Lees het volledige onderzoek hier

Ischemisch incident
Gepoolde analyse van het effect van secundaire preventie met monotherapie acetylsalicylzuur versus controle op een recidief van een ischemisch incident.

Gepoolde analyse van het effect van secundaire preventie met monotherapie acetylsalicylzuur versus controle op een recidief van een ischemisch incident.

Literatuur

  • Rothwell PM, et al. Effects of aspirin on risk and severity of early recurrent stroke after transient ischaemic attack and ischaemic stroke: time-course analysis of randomised trials. Lancet 2016;388:365-75.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen