Nieuws

Naar betere communicatie in de palliatieve zorg

Datum
2 september 2019
Het thema van dit boek is communicatie in de palliatieve zorg. Het is geschreven door een huisarts die op dit onderwerp is gepromoveerd en een wetenschapsjournalist. Het boek bestaat uit ervaringsverhalen van enerzijds zorgverleners (meest artsen maar ook verpleegkundigen en vrijwilligers), anderzijds patiënten en hun naasten. Centraal staat de AAA-lijst die ook in de (huisartsen)opleidingen wordt gebruikt.