Nieuws

Naar betere communicatie in de palliatieve zorg

Gepubliceerd
2 september 2019
Het thema van dit boek is communicatie in de palliatieve zorg. Het is geschreven door een huisarts die op dit onderwerp is gepromoveerd en een wetenschapsjournalist. Het boek bestaat uit ervaringsverhalen van enerzijds zorgverleners (meest artsen maar ook verpleegkundigen en vrijwilligers), anderzijds patiënten en hun naasten. Centraal staat de AAA-lijst die ook in de (huisartsen)opleidingen wordt gebruikt.
0 reacties

De zogenaamde AAA-lijst is een checklist van 19 onderwerpen die als handvat kunnen dienen voor gesprekken met patiënten in de palliatieve fase. AAA staat voor: ‘Aanwezig zijn voor de patiënt en naasten’, ‘Actuele onderwerpen om te bespreken’ en ‘Anticiperen’. De AAA-lijst is ontwikkeld in het kader van de promotie van de eerste auteur en wordt veel gebruikt bij het onderwijs over communicatie in de palliatieve fase.

De verhalen van hulpverleners zijn alle gekoppeld aan een van de 19 onderwerpen uit de AAA-lijst. Daarnaast bevat het boek een aantal verhalen van patiënten en nabestaanden. Twee verhalen gaan over communicatie in de palliatieve fase bij een patiënt met een niet-westerse achtergrond.

Het boek is bestemd voor zorgverleners met allerlei achtergronden, en ook voor patiënten en hun naasten. Het leest makkelijk, de verhalen zijn in lekentaal geschreven.

Het meest boeiden de verhalen van patiënten en nabestaanden. De verhalen van de hulpverleners klonken soms wel erg ‘ideaal’ en sommige lazen vooral als een voorbeeld van ‘ hoe communicatie zou moeten’. Het zou boeiend zijn geweest om ook te lezen over minder positieve ervaringen, dus als de zorgverleners ons meer deelgenoot hadden gemaakt van hun twijfels, frustraties en teleurstellingen.

In de verhalen van patiënten en nabestaanden lees ik over goede ervaringen met open en steunende gesprekken. Daarnaast getuigen deze verhalen ook van gesprekken waarin patiënten zich onvoldoende gehoord of soms ronduit bot behandeld voelden. Met name deze laatste verhalen kunnen ons een spiegel voorhouden. Leerzaam voor huisartsen en aios.

Boek Lannoo Campus
© Lannoo Campus

WAARDERING: ●●●●○

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen