Nieuws

Nazorg bij huidtumoren

Gepubliceerd
3 augustus 2015
Patiënten met een niet-melanocytaire huidtumor zoals het basaalcelcarcinoom (BCC) of het plaveiselcelcarcinoom (PCC) hebben een grote kans om na verloop van tijd een recidief elders op het lichaam te krijgen. Naarmate de tijd verstrijkt na een eerste presentatie van een BCC of een PCC wordt de kans op een recidief wel kleiner. Echter, heeft patiënt eenmaal een eerste recidief gehad, dan stijgt de kans op een nieuw BCC of PCC exponentieel.
Voor dit onderzoek werden ruim 1200 patiënten met een histologisch bewezen niet-melanocytaire huidtumor gemiddeld 5,7 jaar (range van 0 tot 12,3 jaar) gevolgd. Bij de ene helft van de patiënten ging het om een eerste presentatie van een niet-melanocytaire tumor, bij de andere helft om een recidief.
Bij patiënten met een eerste presentatie werd na 1 jaar in 15% van de gevallen een recidief ontdekt, na 5 jaar in ruim 40% van de gevallen en na 10 jaar bij 60%. Als er al een of meer BCC of PCC verwijderd waren, dan was de recidiefkans na 1 jaar bijna 50%, na 5 jaar ruim 80% en na 10 jaar meer dan 90%. De recidiefpercentages verschilden niet voor basaal- of plaveiselcelcarcinomen. Wat verder opviel, was dat de kans op een recidief na de eerste presentatie, als er binnen 2 jaar nog geen nieuwe huidmaligniteit was ontstaan, in de daarop volgende jaren steeds kleiner werd en na 4 jaar minder was dan 5% per jaar. Na correctie voor verschillende confounders waren de kansen op een recidief niet significant anders. Met name het huidtype van de patiënt bleek geen goede voorspeller te zijn voor het optreden van een recidief.
Gezien de relatief grote kans op een recidief van een niet-melanocytaire huidtumor elders op het lichaam is een goede follow-up belangrijk. Zeker als het gaat om de follow-up van het BCC kan de huisarts, in goed overleg met de dermatoloog, een rol spelen. In de eerste jaren na een eerste presentatie lijkt jaarlijkse controle op de aanwezigheid van een recidief aangewezen. Als er binnen twee jaar geen recidief optreedt, kan de frequentie verlaagd worden. Treedt er wel een recidief op, dan moet patiënt verder jaarlijks gecontroleerd worden.
Bèr Pleumeekers

Literatuur

  • 1.Mackenzie RW, et.al. Timing of subsequent new tumors in patients who present with basal cell carcinoma or cutaneous squamous cell carcinoma. JAMA Dermatol 2015;151:382-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen