Nieuws

Nerveus-functionele klachten 1

Gepubliceerd
10 december 2003

Met verbazing lazen wij het commentaar ‘Nerveus-functionele klachten bestaan niet’ van Henriëtte van der Horst (H&W 2003;46:602). Elke huisarts ziet dagelijks patiënten met klachten waarvoor zij geen medische verklaring kan vinden. Onder hen zijn patiënten die dit soort klachten vaak en over lange tijd laten zien en waarbij de huisarts sterke aanwijzingen heeft voor een functionele achtergrond en/of voor een samenhang met psychosociale factoren. Deze patiënten, zo blijkt uit ons onderzoek, functioneren niet goed en vertonen opvallende overeenkomsten met patiënten bij wie de diagnose depressie is gesteld. Wij suggereren in ons artikel dat het geven van een diagnostisch label (nu CNFK) tot een grotere alertheid bij vervolgcontacten zou kunnen leiden. Een van de resultaten daarvan is wellicht dat tijdens vervolgcontacten alsnog een psychische stoornis, bijvoorbeeld een depressie, aan het licht komt. Maar een naar ons idee veel belangrijker gevolg zou moeten zijn dat het beleid voor patiënten uit deze categorie gericht is op de cirkel waarin deze patiënten terecht zijn gekomen. Juist het geven van dit diagnostisch label biedt de huisarts mogelijkheden om, ofwel zelf, ofwel met een verwijzing hulp te bieden in de vorm van cognitieve gedragstherapie of het versterken van het probleemoplossend vermogen van deze patiënten, een beleid dat ook Van der Horst nastreeft. Het label kan zo betekenen dat de huisarts met de patiënt de bakens verzet van het zoeken naar een oorzaak van deze klachten naar een andere vorm van hulpverlening. Het voorstel van de auteur de term CNFK te verlaten, ondersteunen wij, sterker nog, wij stellen zelf in ons artikel voor deze term, die in een geheel andere tijd is ontstaan, nu eens te herzien. Maar de keuze van Van der Horst voor de term onverklaarde klachten lost niets op. Deze term is te breed en bovendien kunnen patiënten zich in deze formulering heel slecht vinden, zoals de auteur van het commentaar nog had kunnen nalezen in het door ons geciteerde artikel van Stone. E. van Weel-Baumgarten, W. van den Bosch

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen