Richtlijn

NHG-Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem herzien

Gepubliceerd
8 juli 2022
De NHG-Behandelrichtlijn Uriticaria en angio-oedeem is herzien. In de richtlijn is de tekst over de RAS-remmers (ACE-remmers en angiotensinerecepterblokkers) aangepast. Angiotensinereceptorblokkers zijn waarschijnlijk veilig bij oedeem door ACE-remmers.
0 reacties
Angio-oedeem
Bij angio-oedeem door een ACE-remmer kan als alternatief een angiotensinereceptorblokker worden overwogen.

ACE-remmers zijn een bekende oorzaak van angio-oedeem. Naar schatting 0,1–2,2% van de patiënten die een ACE-­remmer gebruiken, ontwikkelt op een zeker moment angio-­oedeem. ACE-remmers remmen niet alleen de omzetting van angiotensine I naar angiotensine II, maar ook de afbraak van bradykinine. De stijging van bradykinine leidt tot vasodilatatie en toename van de vasopermeabiliteit en oedeem. De klachten ontstaan soms binnen 24 uur na de start van een ACE-­remmer, soms pas na jaren. Bij een kwart van de gebruikers ontstaan ze in de eerste maand.

Ook angiotensinereceptorblokkers (ARB) kunnen mogelijk angio-oedeem veroorzaken. Hoe groot die kans is, is niet bekend, maar hij is kleiner dan bij ACE-remmers. Ongeveer 2,5% van de patiënten die angio-oedeem kreeg door een ACE-remmer ontwikkelt ook angio-oedeem bij gebruik van een ARB.

Tot nu toe was het advies in de behandelrichtlijn om zowel ACE-remmers als ARB te vermijden wanneer bij gebruik van een ACE-remmer angio-oedeem optreedt. Dit advies is herzien: bij angio-oedeem door een ACE-remmer kan als alternatief een ARB worden overwogen. De kleine kans op angio-oedeem (circa 2,5%) moet dan worden afgewogen tegen de voordelen van de ARB. Meer informatie over de achtergronden is te vinden in de behandelrichtlijn.

Bekijk de volledige behandelrichtlijn op richtlijnen.nhg.org.

Lees ook het artikel ‘Wat te doen bij acute zwelling van de tong’ van Pim Keurlings et al.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen