NHG richtlijn

NHG-Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem herzien

Date
8 juli 2022
De NHG-Behandelrichtlijn Uriticaria en angio-oedeem is herzien. In de richtlijn is de tekst over de RAS-remmers (ACE-remmers en angiotensinerecepterblokkers) aangepast. Angiotensinereceptorblokkers zijn waarschijnlijk veilig bij oedeem door ACE-remmers.