NHG Forum

NHG richt zich op digitale nascholing

Gepubliceerd
29 oktober 2020
Het NHG richt zich vanaf 2021 volledig op digitale nascholing: e-learningprogramma’s (PIN’s) en instructiefilms. Dit digitale aanbod zal in de toekomst verder worden geïnnoveerd en uitgebreid. Uit de ledenenquête van mei 2020 blijkt dat vooral e-learning veel meerwaarde levert.
0 reacties

Het NHG verzorgt en organiseert vanaf 2021 fysieke nascholingen op locatie niet meer zelf. Dat doen voortaan de regionale samenwerkingspartners van het NHG. Zij hebben zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot professionele nascholingsorganisaties met een eigen instellingsaccreditatie voor de huisartsenzorg. De ongeveer 60 cursussen op locatie die gepland staan voor de laatste maanden van 2020, gaan in principe gewoon door.

Resultaten ledenenquête

Voor het onderzoek zijn op basis van random selectie 2000 praktiserende leden uitgenodigd in mei 2020. De ledenenquête telde 245 respondenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Daarvan was 56,9% praktijkhouder, 30,8% waarnemer en 12,4% in loondienst. Als belangrijkste nascholingsorganisatie noemde 31,2% ‘via lokaal kennisnetwerk’, 24,7% het NHG en 19,3% WDH. Waarnemers noemden het NHG vaker als belangrijkste nascholingsorganisatie (34,4%) dan praktijkhouders (19,3%).

Nascholing dicht bij huis

In de enquête is onder andere gevraagd naar nascholingsbehoeften van onze leden. Naast de specifieke behoefte voor digitaal onderwijs van het NHG valt op dat huisartsen graag via hun lokale kennisnetwerk nascholing te volgen. Belangrijkste motivaties hiervoor zijn in contact komen met collega’s uit de buurt, laagdrempeligheid en het dicht bij huis plaatsvinden van nascholing. Andere vormen van onderwijs die graag gevolgd worden zijn webinars en congressen. Leden geven aan dat webinars een ideale vorm van nascholing zijn en zouden er hier graag meer van willen volgen. Van de respondenten volgde 74% een COVID-19-webinar. Hierbij speelt mee dat het onderzoek uitgevoerd is in mei 2020, in de periode van de eerste golf van de coronapandemie.

Uit de enquête kwam verder naar voren dat huisartsen het liefst over medisch-inhoudelijke onderwerpen scholing willen volgen. Bijvoorbeeld over diabetes, nieuwe NHG-Standaarden, COVID-19 en dermatologie.

Onderwijs van het NHG

Digitaal onderwijs van het NHG wordt door leden sterk gewaardeerd. Van de respondenten vindt 40,5% dat e-learning het meest waardevolle nascholingsproduct van het NHG is. De webinars (over COVID-19, georganiseerd samen met LHV en Medische Scholing) staat op de tweede plaats met 28,3%. Driekwart vindt dat de e-learningprogramma’s van het NHG van grote kwaliteit zijn. Huisartsen vinden het prettig dat ze een e-learning kunnen doen op een moment dat het hen uitkomt. Ook noemen ze als pluspunt dat ze zelf het tempo kunnen bepalen. Tot slot geven leden aan dat ze e-learning erg praktisch te vinden en dat het goed aansluit bij de dagelijkse praktijk.

Van alle NHG-nascholingsproducten worden de NHG-Instructiefilms het best beoordeeld met het cijfer 8. Genoemde voordelen van deze films zijn dat ze duidelijk en praktisch zijn en altijd beschikbaar. Kanttekening is dat niet alle leden de instructiefilms goed kunnen vinden. Momenteel staan deze in de NHG-leeromgeving (portal.nhg.org). Er wordt gewerkt aan een oplossing om de ontsluiting te verbeteren zodat de films, die exclusief voor NHG-leden zijn, beter vindbaar zijn.

NHG-Congres

Uit de enquête blijkt dat leden het NHG-Congres als fysiek evenement waarderen. Het NHG-Congres 2020 met als thema digitale zorg en innovatie in de huisartsenpraktijk is vanwege COVID-19 verplaatst naar 2021. In aanloop naar dat congres worden er 3 online evenementen georganiseerd. De eerste is op 10 december en gaat over telemonitoring. Meer informatie is te vinden op nhgcongres.nl.

Respondenten (n = 297) werd gevraagd om aan te geven welke nascholingsorganisatie zij het belangrijkst vinden. Er was 1 antwoord mogelijk.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen