NHG forum

NHG Rx-app sluit aan op behoefteonderzoek

Gepubliceerd
1 maart 2018
Met de Ledenraadpleging gaat het NHG na of de leden tevreden zijn. Maar we onderzoeken ook actief of er behoefte is aan nieuwe producten of diensten.
0 reacties

Het algemene beeld is dat onze leden onveranderd tevreden zijn over de NHG-producten en diensten. De mate waarin wij actuele kennis aanbieden, waarderen de leden hoog, de manier manier van communiceren kan beter. In de komende maanden doen wij vervolgonderzoek naar uw wensen over communicatie, in de tweede helft van het jaar gaan we daarmee aan de slag. In de laatste Ledenraadpleging vroegen wij uw mening over Thuisarts.nl en de papieren samenvattingskaarten van de NHG-Standaarden.

Thuisarts.nl waarderen de leden zeer hoog: twee derde geeft een 9 of 10. Men gebruikt de website zeer frequent: het merendeel dagelijks; 98% voornamelijk om patiënten informatie aan te bieden; 85% adviseert de patiënt om op Thuisarts.nl thuis verder te zoeken; 81% kijkt samen in de spreekkamer met de patiënt op de website.

Leden noemden als verbeterpunten vindbaarheid van de video’s, meer afbeeldingen, en meer aandoeningen. Inmiddels hebben de video’s een andere plaats gekregen en we zien dat het gebruik hierdoor sterk is toegenomen. Dit blijft een punt van aandacht in de doorontwikkeling van de website, evenals de twee andere punten.

De ondervraagde leden vinden de papieren samenvattingskaarten nuttig maar niet onmisbaar. Over het algemeen raadplegen leden toch eerst de website. Daarom geven wij nu bij de NHGStandaarden prioriteit aan verbeterde digitale ontsluiting.

Nhg rx-app

In de Ledenraadpleging van eind 2016 noemden leden de behoefte aan een digitaal NHG-Formularium. Binnen een jaar was de NHG Rx-app een feit, gelanceerd tijdens het NHG-Congres, in samenwerking met Digitalis. Deze app is gratis beschikbaar voor al onze leden. De NHG-ledenraadpleging wees uit dat men het belangrijk vindt dat informatie digitaal, altijd beschikbaar en overzichtelijk is. De app is ook bij visites gemakkelijk te raadplegen en is ook te gebruiken in combinatie met de pc. Tjeerd van Althuis, wetenschappelijk medewerker NHG: ‘In aansluiting op de wensen van onze leden is er nu ook een niet-HIS-gebonden mogelijkheid om het Formularium digitaal te raadplegen. Het leuke is dat zich al snel 2.000 mensen hebben geregistreerd voor de NHG Rx-app. De app is een volwaardige vervanger van het zakboekje: indicaties, contra-indicaties en voorzorgen altijd bij de hand.’

‘Volwaardige vervanging zakboekje’

Filters

Het NHG onderzocht ook hoe de app eruit zou moeten zien, zoals de zoekmogelijkheden. De respondenten noemden zoeken op ziektebeeld, aandoening en indicatie, en filters zoals verminderde nierfunctie, zwangerschap, leeftijd en comorbiditeit. Van Althuis: ‘Al deze punten zijn gerealiseerd. Ik nodig iedereen van harte uit om verbeteringen en feedback door te geven via HAweb of de NHG-website.’

Gebruikers over de nhg rx-app

Aios Sándor Öry zegt op HAweb over de NHG Rx-app: ‘Zeer goed! Als aios huisartsgeneeskunde maak ik er graag gebruik van; snel de meest actuele info uit de standaarden.’ Desgevraagd licht hij toe: ‘Het laatste wat ik opzocht waren de behandelingsstappen acne. De NHG Rx-app vind ik in elk geval qua lay-out en smartphonevriendelijkheid heel goed.’

Huisarts Kees de Kock: ‘Erg gebruiksvriendelijk en snel. Ook erg plezierig bij het opzoeken van de dosis voor kinderen.’

Meer informatie: http://www.nhg.org/formularium

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen