NHG Forum

NHG: schakel tussen wetenschap en praktijk [Column]

Gepubliceerd
3 mei 2021
Al een jaar lang zijn NHG-medewerkers elke dag bezig om zo goed en zo snel als het gaat beschikbare informatie over COVID-19 te vertalen naar betrouwbare richtlijnen en aanbevelingen voor gebruik in de praktijk. Daarbij weten ze als geen ander op welke informatie huisartsen zitten te wachten. Niet altijd zijn daarover al goede onderzoeksuitkomsten bekend. Dat is lastig voor onze medewerkers, maar meer nog, vervelend voor u en uw patiënten.
0 reacties
Wendy Borneman
© Margot Scheerder

Daarom stelt het NHG de komende tijd de Onderzoeksagenda COVID-19 samen. Hierin verzamelen en prioriteren we de belangrijkste kennislacunes over COVID-19 voor de huisartsgeneeskunde. Dat doen we met de inbreng van onder andere universitaire onderzoeksafdelingen, de LHV en InEen. Dit helpt onderzoekers en financiers zoals ZonMw met het opzetten van onderzoek dat straks ook echt van nut is voor de praktijk.

Daarbij heeft ieder zijn eigen rol. Zo werkt het NHG niet mee aan onderzoeken die de basis vormen voor onze richtlijnen. Op die manier beoordelen en wegen we onafhankelijk de resultaten en kunnen huisartsen er zeker van zijn dat wat er in onze richtlijnen staat objectief en betrouwbaar is.

Ook op andere manieren proberen we onderzoek te stimuleren. Zo zetten we ons in voor de komst van een verzekering voor huisartsen die in hun praktijk aan onderzoek willen meewerken. En komen we met een nieuwe prijs voor het proefschrift van een niet-huisarts met de meeste waarde voor de huisartsgeneeskundige praktijk (voor huisartsen hadden we al zo’n prijs, de NHG-Wetenschapsprijs). Zo brengen we niet alleen de wetenschap naar de praktijk, maar ook de praktijk naar de wetenschap.

Wendy Borneman, voorzitter Raad van Bestuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen