Nieuws

NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn

Gepubliceerd
10 mei 2005

In de NHG-Standaard Aspecifike lagerugpijn (H&W 2005;48:113-23) mis ik bij de alarmsignalen specifieke oorzaken het aneurysma aortae dissecans waarbij tensiedaling, defaecatieverandering, collaps of vascularisatieproblemen aan de benen als alarmsymptomen aan deze diagnose moeten doen denken. Omdat dit een onmiskenbare valkuil voor huisartsen is, lijkt het me aanbevelenswaardig om deze DD in de standaard op te nemen. Frans de Groot

Antwoord

Inderdaad kan lagerugpijn – al dan niet met uitstraling in een been – het gevolg zijn van een aneurysma dissecans van de abdominale aorta (AAA). Van de in de standaard vermelde alarmsignalen waarbij de huisarts bedacht moet zijn op een specifieke oorzaak van lagerugpijn, zijn er enkele die – naast de genoemde aandoeningen -– ook het vermoeden van een AAA rechtvaardigen, waaronder begin van lagerugpijn na het 50ste e levensjaar, rugpijn onafhankelijk van houding of bewegen, en nachtelijke pijn. Zoals te doen gebruikelijk in de NHG-Standaarden wordtbespreken we de differentiële diagnostiek ook in deze standaard niet uitputtend besproken maar heeft de werkgroep zich beperkt tot aandoeningen waarvan de symptomatologie in sterke mate overeenkomt met die van aspecifieke lagerugpijn. Interne pathologie waarbij lagerugpijn kan optreden (zoals pancreatitis, maagulcus, nierstenen), gynecologischegynaecologische aandoeningen, en ook het AAA hebben wij daarom buiten het bestek van de standaard gelaten. Niettemin is casuistiekcasuïstiek over patiënten met een – al dan niet geruptureerd – aneurysma van de abdominale aorta beschreven waarbij in eerste instantie aan aspecifieke lagerugpijn of een lumbosacraal radiculair syndroom werd gedacht. Noot 1Wij zullen bij de update van de betreffende standaarden de suggestie van collega dDe Groot meenemen om deze aandoening expliciet als specifieke oorzaak te noemen. Ben Kolnaar, Arnout Chavannes

Voetnoten

  • Noot 1.

    Ten Houten R, Meijer RW, Heitbrink MA. Pijn in de rug? Vergeet de buik niet. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:1125-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen