Nieuws

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct

Gepubliceerd
10 juli 2005

In de NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct (H&W 2005;48:220-31) worden bij het medicamenteuze beleid twee ACE-remmers met name genoemd: perindopril en trandolapril. Ondanks de bewezen effecten van deze twee ACE-remmers, vind ik het principieel onjuist deze twee met name te noemen. De onderzoeken zijn vaak door de industrie geïnitieerd, en bij ACE-remmers bestaat een klasse-effect. Het laat zich aanzien dat andere ACE-remmers hetzelfde effect zullen vertonen, maar niet door onderzoeken worden ondersteund. In de NHG-Standaarden wordt altijd een terughoudend beleid nagestreefd, en dat juich ik ten zeerste toe. Jammer dat dit bij deze standaard niet is gebeurd. Gaarne verneem ik de reden. Als lid van de Formularium Commissie Nijmegen kom ik in conflict met het beleid dat wij in de commissie nastreven: alleen veranderingen aanbrengen als er goede gefundeerde redenen zijn om van een bestaand beleid af te wijken. Jorrin Straat

Antwoord

In de standaard wordt de voorkeur gegeven aan ACE-remmers die eenmaal daags gegeven kunnen worden en waarvan de effectiviteit bij patiënten met een doorgemaakt myocardinfarct bewezen is. Deze voorkeur is van relatieve aard en berust op het feit dat een definitieve conclusie over een groepseffect van ACE-remmers bij deze groep patiënten nog niet goed mogelijk is (zie ook Geneesmiddelenbulletin 2005;39:33-4). Uit individuele onderzoeken komen grote effectiviteitsverschillen naar voren waarvan onduidelijk is of die geheel verklaard kunnen worden door verschillen in patiëntengroepen of verschillen in de gebruikte doseringen. De werkgroep realiseert zich dat het door de keus voor bewezen effectieve middelen in de praktijk lastiger wordt voor de huisarts om met een beperkt aantal ACE-remmers te werken. Voor andere indicaties kunnen immers andere ACE-remmers beter onderzocht zijn. Het NHG bezint zich dan ook op een standaardenoverstijgend advies over de toepassing van ACE-remmers bij verschillende aandoeningen. Monique Verduijn, Margriet Bouma, Hans Grundmeijer, namens de NHG-werkgroep Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen