Nieuws

NHG-Standaard Depressieve stoornis 1

Gepubliceerd
10 februari 2004

In de NHG-Standaard Depressieve stoornis (H&W 2003;46:614-23) is volgens mij een foutje geslopen. Op bladzijde 615 worden twee kernvragen geformuleerd: ‘– Bent u de laatste tijd somber (…); – Beleeft u de laatste tijd nog plezier aan (…). Bij een ontkennend antwoord op beide vragen is er (nog) geen sprake van een depressieve stoornis.’ De voetballer verslikt zich hier in de eigen schijnbeweging. Als de vraag of de patiënt de laatste tijd nog plezier beleeft aan (…) negatief wordt beantwoord, dan is er juist wel aanleiding om te denken aan een depressieve stoornis. Frits Wallis

Antwoord

Hoewel het onderwerp ‘ontkennend antwoord’ verwijst naar de items ‘sombere stemming’ en ‘verlies van interesse of plezier’ is dat taalkundig gezien niet geheel duidelijk. Volgens de letter heeft collega Wallis helemaal gelijk en leidt de schijnbeweging tot balverlies! Wij zullen het bij de eerste mogelijkheid die zich voordoet aanpassen. Arnold Romeijnders

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen