Nieuws

NHG-Standaard Depressieve stoornis 2

Gepubliceerd
10 februari 2004

Volgens de NHG-Standaard Depressieve stoornis (H&W 2003;46:614-23) heeft een TCA onder meer de voorkeur bij een combinatie met gebruik van antipsychotica in verband met de kans op het zogenoemde serotoninesyndroom. Hierbij wordt naar noot 33 verwezen. In die noot vind ik alleen een verwijzing naar: ‘Antidepressants and the serotonin syndrome in general practice’. Het abstract van dit artikel heb ik via PubMed opgehaald; over antipsychotica zag ik daarin niets staan. Jan Weijnen

Antwoord

Het artikel van Mackay1 betreft een Engels post-marketing onderzoek naar het serotoninesyndroom en wordt in noot 33 gebruikt als onderbouwing van het vóórkomen en de aard van het serotoninesyndroom in een eerstelijnspopulatie. Bij evaluatie van de waarschijnlijk verantwoordelijke comedicatie bleken, net als in een eerdere review van 38 casereports van Sternbach,2 psychotrope middelen oververtegenwoordigd zoals ook andere SSRI's, MAO-remmers, lithium, L-DOPA en benzodiazepinen. Arnold Romeijnders, namens de werkgroepDepressie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen