Nieuws

NHG-Standaard Functiestoornissen van de schildklier

Gepubliceerd
10 december 2003

Onlangs werd ik verrast door een patiënte die vroeg om een verwijzing. Ik had geadviseerd dat dit niet nodig was. Zij vond echter op internet informatie die het tegendeel beweerde. Op de NHGsite! Overleg met een internist bevestigde dat een verwijzing inderdaad zinloos was en dat er een foutje staat in de NHGStandaard Functiestoornissen van de schildklier. Wat wil het geval? Het betreft een patiënte met een goed gesuppleerde hypothyreoïdie en een zwangerschapswens. In de standaard staat dat deze groep inderdaad verwezen zou moeten worden. Waarom? In de toelichting vind ik daarvoor alleen argumenten bij hyperthyreoïdie, en eventueel voor de groep die al zwanger is. Ik had niet verwacht dat ik ooit een van de onvolprezen standaarden zou corrigeren; meestal word ik door de standaard gecorrigeerd (en terecht). Graag een reactie – misschien ligt het toch anders. Martien Wesseling

Antwoord

Collega Wesseling heeft volkomen gelijk. De standaard is op dit punt verouderd. Verwijzing is niet meer nodig. Wel zijn gedurende de zwangerschap geregelde schildklierfunctiebepalingen nodig en moet de thyroxinedosering in de regel worden opgehoogd. We hopen de NHGStandaard Functiestoornissen van de schildklier volgend jaar te kunnen herzien (als de bezuinigingen dat toelaten). Tjerk Wiersma

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen