Nieuws

NHG-Standaard Hormonale anticonceptie

Gepubliceerd
10 januari 2004

Ik heb een vraag over de morning-aftermethode zoals die beschreven staat in de aangepaste versie van de NHGStandaard Hormonale anticonceptie (H&W 2003;46:552-63). In de studenteneditie van het NTvG stond dat de WHO een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek heeft laten uitvoeren naar de effectiviteit van 3 hormonale methoden om zwangerschap te voorkomen na onbeschermde coïtus. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in de Lancet (2002;360:1803-10). Ik begrijp dat behandeling met 10 mg mifepriston net zo effectief is als behandeling met levonorgestrel. Ook blijkt dat een enkelvoudige dosis van 1,5 mg levonorgestrel net zo effectief is als tweemaal 0,75 mg (in te nemen met een tussenliggende periode van 12 uur). Deze laatste conclusie lijkt mij van belang voor de alledaagse praktijk. Te denken valt dat deze methode uiterst geschikt is voor groepen vrouwen die het om wat voor reden dan ook lastig vinden om 12 uur na inname van het eerste tablet levonorgestrel een tweede te nemen. Waarom worden de resultaten van dit onderzoek niet genoemd in de standaard? Rik Houppermans

Antwoord

Op het moment dat de trial van Von Hertzen et al. in de Lancet verscheen, was de Standaard Hormonale anticonceptie in de afrondingsfase. Hoewel we ons best doen alle belangrijke nieuwe artikelen tot het laatst toe in een standaard mee te nemen, is dit artikel helaas aan onze aandacht ontsnapt. Het was zeker een vermelding waard geweest. In de genoemde trial bleek de zwangerschapskans bij het gebruik van levonorgestrel als morning-after-methode in een eenmalige dosis (tot 120 uur na een onbeschermde coitus) 1,5% te zijn, bij levonorgestrel in twee doseringen 1,8%. Het verschil was niet significant. Hiermee kunnen we echter nog niet met zekerheid concluderen dat de methodes even effectief zijn. In de discussieparagraaf van het artikel zeggen de onderzoekers dat het niet uitgesloten is dat één van de twee levonorgestrelmethodes toch beter is. Een grotere trial zou nodig zijn om dit aan te tonen. De tweemaal-per-dag-methode is in meer trials onderzocht. Daarbij werd gevonden dat de betrouwbaarheid, indien de eerste tablet binnen twaalf uur wordt genomen, zeer hoog is (zwangerschapskans 0,5%). Het ligt daarom nog niet voor de hand om voortaan aan de éénmalige dosering de voorkeur te geven. Men zou het wel als alternatief kunnen overwegen bij patiënten bij wie men bang is dat zij de tweede inname zullen verzuimen. Froukje Boukes, Leonhard Beijderwellen, Claudia Lobo

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen