NHG richtlijn

NHG-Standaard Otitis externa nog actueel

Gepubliceerd
3 september 2014
In het voorjaar van 2014 is de noodzaak tot revisie van de NHG-Standaard Otitis externa uit 2005 beoordeeld op basis van een literatuursearch naar recente internationale richtlijnen, systematische reviews en therapeutische onderzoeken. Dat leverde onder andere een tweetal recente overzichtsartikelen,1,2 een Cochrane review3 en een tweetal recente richtlijnen uit Engeland en Canada4,5 op. Aanvullend is ook de richtlijn van de kno-artsen over dit onderwerp bekeken.6 Al deze stukken leverden geen nieuwe gezichtspunten op die bijstelling van de aanbevelingen noodzakelijk maken.
De Nederlandse Vereniging voor keel-, neus- en oorheelkunde en heelkunde van het hoofdhalsgebied en Zorgverzekeraars Nederland gaven desgevraagd te kennen deze zienswijze te onderschrijven. Wel is op verzoek van eerstgenoemde vereniging een zin aan de paragraaf evaluatie toegevoegd, waarin er op gewezen wordt dat in zeldzame gevallen ook het gehoorgangcarcinoom de oorzaak kan zijn van een persisterende otitis externa die niet geneest ondanks adequate behandeling.
Volledigheidshalve vindt u het bijgewerkte samenvattingkaartje van de NHG-Standaard Otitis externa bijgesloten bij dit nummer van Huisarts en Wetenschap.

Literatuur

  • 1.Schaefer P, Baugh RF. Acute otitis externa: an update. Am Fam Physician 2012; 86:1055-61.
  • 2.McWilliams CJ, Smith CH, Goldman RD. Acute otitis externa in children. Can Fam Physician 2012;58:1222-4.
  • 3.Kaushik V, Malik T, Saeed SR. Interventions for acute otitis externa. Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 1. Art.No.: CD004740.
  • 4.Clinical Knowledge Summaries (CKS). Otitis externa. http://cks.nice.org.uk/otitis-externa#! topicsummary.
  • 5.Hui CPS. Acute otitis externa. Paediatr Child Health 2013; 18: 96-98. Ook op http://www.cps.ca/en/documents/position/acute-otitis-externa.
  • 6.Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Richtlijn Otitis Externa. http://www.kwaliteitskoepel.nl/assets/structured-files/2011/Richtlijn_Otitis_Externa_KNOvereniging%20geautoriseerd.pdf.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen