Richtlijn

NHG-Standaard Overspanning en burn-out

Gepubliceerd
5 november 2018
De NHG-Standaard Overspanning en burn-out geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van volwassenen met overspanning en burn-out. Deze nieuwe standaard is geschreven voor huisartsen en praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz).
2 reacties

Samenvatting

De NHG-Standaard Overspanning en burn-out geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van volwassenen met overspanning en burn-out. Deze nieuwe standaard is geschreven voor huisartsen en praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz).

NHG-Standaard Overspanning en burn-out
© Shutterstock

Kernboodschappen

  • Overspanning en burn-out zijn het gevolg van overbelasting door een of meer stressoren waarbij de stresshantering (coping) onvoldoende toereikend is. Het beloop kan worden ingedeeld in een crisisfase, een probleem- en oplossingsfase en een toepassingsfase.
  • In de crisisfase kan een beperkte periode van rust zinvol zijn; uitval en verzuim van langere duur moeten worden vermeden.
  • De initiële behandeling bestaat altijd uit het stimuleren van de patiënt tot het aannemen van een actieve, probleemoplossende houding, het geven van voorlichting en het stimuleren van dagstructurering.
  • Volg het herstel actief en intervenieer op een wijze die past bij de fase waarin de patiënt zich bevindt.
  • Stagnatie in een van de fasen zonder verklaring is reden voor verwijzing naar de generalistische basis-ggz.

Reacties (2)

E. Olbers 28 november 2018

Reactie geplaatst namens Marieke van Nieuwstadt, huisarts

Met verbazing nam ik kennis van de nw. NHG standaard Burn-Out.

Ik denk dat het de hoogste tijd wordt dat we als huisartsen gaan begrenzen en stoppen met alles naar ons toe te halen en ons overal verantwoordelijk voor te voelen. Begeleiding van Burn-Out hoort in principe bij een bedrijfsarts thuis.

Tav het artikel spec. consultvaardigheden bij zorgmijders denk ik dat huisartsen al heel goed zijn in het contact maken (met allerlei soorten patiënten). Een huisarts kan echter niet alleen verantwoordelijk gehouden worden voor passende zorg bij deze doelgroep. Daarin speelt een FACT/ GGZ / bemoeizorg een minstens zo belangrijke rol en dat is waar huisartsen behoefte aan hebben: de verantwoordelijkheid voor deze doelgroep delen.

Laten we blijven doen waar we goed in zijn:  EERSTE!!! lijns aandoeningen behandelen en signaleren om vervolgens door te verwijzen voor passende begeleiding. 

Als dit zo doorgaat ben ik bang dat er over 10-15 jaar geen ( praktijkhoudend) huisartsen meer zullen zijn.

Wie bepaalt eigenlijk dat er een NHG-Standaard Burn-Out moet komen? Nogmaals..... ik geloof oprecht niet dat veel huisartsen hierop zitten te wachten.

VG, Marieke van Nieuwstadt, huisarts, mantel@hetnet.nl

Mariëlle van A… 3 december 2018

Geachte mevrouw Van Nieuwstadt,

 

De NHG-Adviesraad Standaarden, die uit circa 10 praktiserende huisartsen bestaat, adviseert het NHG aan welke standaarden behoefte bestaat in het veld. Zie https://www.nhg.org/nhg-adviesraad-standaarden-nas

De NHG-standaard Overspanning en burn-out was daar één van. Patiënten met klachten van overspanning of burn-out bezoeken de huisartsenpraktijk vaak. De standaard biedt handvatten voor diagnostiek en begeleiding van deze problematiek door de huisarts en evt. POH-GGZ. Overigens is het een misverstand te denken dat een burn-out altijd arbeid gerelateerd is.

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Tjerk Wiersma en Mariëlle van Avendonk

Senior wetenschappelijk medewerkers, NHG afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap

Verder lezen