Nieuws

NHG-Standaard Urineweginfecties (2)

Gepubliceerd
10 oktober 2005

De herziene NHG-Standaard Urineweginfecties adviseert om bij intoleranties voor nitrofurantoïne en/of trimethoprim een eenmalige dosis fosfomycine te geven. Na goed zoeken in het Farmacotherapeutisch Kompas kwam ik tot de ontdekking dat het hier om Monuril® gaat. Het advies wordt in de noot weliswaar onderbouwd met literatuurgegevens uit voornamelijk de VS, maar ik herinner me dat dit middel, dat in de jaren tachtig enige tijd is gepropageerd, nooit echt van de grond is gekomen bij de Nederlandse huisarts. Het bevreemdt mij dat dit middel dan als een duveltje uit een doosje in de standaard terechtkomt. Een standaard zou toch een weerspiegeling moeten zijn van algemeen aanvaarde behandelwijzen en dit lijkt mij (nog) niet van toepassing op Monuril. In hetzelfde nummer raden Breek et al. in de serie Kleine kwalen (H&W 2005;48:368-9) aan bij giardiasis een eenmalige dosis tinidazol te geven. Ook hier weer zoeken in het Kompas en dan blijkt het om Fasigyn® te gaan. Overleg met de apotheek leert dat dit middel al enige tijd uit de handel is. Dus toch maar weer het vertrouwde metronidazol gebruiken ondanks de te verwachten mindere therapietrouw! Een laatste opmerking: ik ben een grote voorstander van generiek voorschrijven, dus wat mij betreft is de voorkeur om de stofnaam als eerste te vermelden, geen probleem. Maar als het gaat om middelen die (nog) niet algemeen bekend zijn, zou het mogelijk een idee zijn om ook de specialiténaam te vermelden. Mijn HIS herkende fosfomycine noch tinidazol! Jan Lips

Antwoord

Wij hebben begrip voor de verbazing van collega Lips over het introduceren van een relatief onbekend middel dat al jaren op de markt is. Er waren twee aanleidingen om fosfomycine in de tweede herziening van de NHG-Standaard Urineweginfecties op te nemen. Enerzijds stijgt de resistentie tegen trimethoprim, waardoor de behoefte aan alternatieve antibiotica voor de behandeling van ongecompliceerde urineweginfecties toeneemt.1 Anderzijds krijgt bijna 20% van de vrouwen met een cystitis van wie de klachten na een eerste kuur persisteren momenteel een fluorchinolon voorgeschreven – veelal norfloxacine – wat met het oog op resistentieontwikkeling niet gewenst is.2 Nu is fosfomycine een bewezen effectief middel dat al geruime tijd geregistreerd is en waarmee in het buitenland veel ervaring is opgedaan. Omdat het niet behoort tot de reserveantibiotica is de keuze voor fosfomycine in onze ogen een logische reactie op de geschetste problematiek. NHG-Standaarden volgen niet alleen gangbaar beleid, maar proberen dat ook waar mogelijk te verbeteren. Bart van Pinxteren, namens de werkgroep Urineweginfecties

Literatuur

  • 1.SWAB. NethMap 2004 - Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands.
  • 2.Lea Jabaaij, Margreet Filius. Fluorchinolonen bij cystitis: kan het minder? Huisarts Wet 2003;46:353.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen