NHG forum

NHG-Triagewijzer vernieuwd

Date
3 augustus 2020
Half augustus verschijnt de nieuwe NHG-TriageWijzer. Naast een bijgewerkt en up-to-date boek is er ook een volledig nieuwe online versie van de TriageWijzer, met dezelfde informatie als het boek. De digitale versie kan onafhankelijk of in aanvulling op het boek worden gebruikt. Huisarts Jesse van Burg begeleidde het traject inhoudelijk: “Er is een mooie verbeterslag is gemaakt, met inhoudelijke borging.”