NHG Forum

NHG/VU-Kaderopleiding GGZ

Gepubliceerd
10 december 2001

In april 2002 gaat voor de duur van twee jaar de Kaderopleiding GGZ van start met circa 25 deelnemers die worden opgeleid tot consulent/docent GGZ. Het streven is erop gericht dat elk district over een GGZ-consulent/docent kan beschikken die de DHV'en gaat ondersteunen bij hun kwaliteitsbevorderende activiteiten op GGZ-gebied. De opleiding maakt onderdeel uit van de NHG-Kaderopleidingen Huisartsgeneeskunde. De uitvoering is in handen van de Afdeling Huisartsgeneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor de opleiding is via de LHV subsidie ontvangen van het ministerie van VWS.

Wie belangstelling heeft voor deelname aan de Kaderopleiding GGZ, kan zich hiervoor aanmelden bij Sylvia Vroman, secretaresse van de NHG-afdeling Advisering en Scholing, telefoon 030-2881700.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen