Nieuws

Niet iedere trombosepatiënt krijgt levenslang

Gepubliceerd
9 juni 2017

De recidiefkans bij idiopathische trombose of longembolie is 30% in 5 jaar. Bij een recidiefrisico vanaf 5% per jaar adviseren internationale richtlijnen levenslange antistolling. Tot nog toe was er geen instrument om de balans tussen recidiefkans en bloedingsrisico te bepalen. Nu is er de HERDOO2-regel. Daarmee kunnen vrouwen met idiopathische trombose worden opgespoord bij wie een korte behandeling volstaat.

In de tweede lijn is de tendens trombosepatiënten levenslang met antistolling te behandelen, een mogelijkheid die ook de NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie noemt. De arts moet samen met de patiënt een afweging maken tussen het risico op deze soms levensbedreigende aandoening en de kans op een ernstige, bijvoorbeeld intracraniële bloeding.

Om na te gaan welke patiënten kortdurend behandeld kunnen worden, includeerden onderzoekers 2779 patiënten in 44 tweede- en derdelijnscentra in 7 landen. Hieronder waren 1213 vrouwen (44%) bij wie de HERDOO2-regel werd toegepast: Hyperpigmentatie, oEdeem, Rood been (samen maximaal 1 punt); D-dimeer ≥ 250 microg/L; Obesitas (BMI ≥ 30) of Ouder ≥ 65 jaar (ieder 1 punt). Van de 622 vrouwen met een score van 0 of 1 (laag risico) kregen er 591 kortdurend antistolling (3 tot 12 maanden). Zeventien patiëntes hadden binnen een jaar na de antistollingsbehandeling een recidief DVT (3% per patiëntjaar; 95%-BI 1,8 tot 4,8%). De onderzoekers vergeleken deze groep met de totale groep vrouwen met een score van ≥ 2 en met álle mannen (hoog risico) die eveneens kortdurend, of juist langdurig, werden behandeld (n-totaal = 2125). Na kortdurende behandeling was de recidiefkans in deze groep 8,1% (5,2 tot 11,9%) per patiëntjaar; bij langdurige behandeling 1,6% (1,1 tot 2,3%) per patiëntjaar. De HERDOO2-regel lijkt dan ook veelbelovend om patiëntes op te sporen die veilig kort behandeld kunnen worden (score 0 tot 1). De regel is nog niet in de eerste lijn onderzocht, maar artsen kunnen deze bij de overweging betrekken om een patiënt te verwijzen voor langdurige behandeling.

Rodger MA, et al. Validating the HERDOO2 rule to guide treatment duration for women with unprovoked venous thrombosis: multinational prospective cohort management study. BMJ 2017;356:j1065. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.j1065.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen