Nieuws

Nieuw bewijs voor LDL-waarde van 1,8 mmol/l

Datum
9 april 2020
Er was vorig jaar veel discussie over de streefwaarde voor het LDL-cholesterol van 1,8 mmol/l bij mensen met een cardiovasculaire aandoening. Die controverse lijkt deels te berusten op het feit dat er alleen trials waren die de resultaten van verschillende gefixeerde behandelregimes met elkaar vergeleken, zonder te titreren op streefwaarden. In een recente RCT werd wel gekeken naar de resultaten bij uiteenlopende streefwaarden en dat werpt nieuw licht op de zaak. Patiënten met een LDL-waarde van maximaal 1,8 mmol/l kregen minder nieuwe uitingen van hart- en vaatziekten dan patiënten met een LDL-waarde van 2,3 tot 2,8 mmol/l.