Nieuws

Nieuw in H&W: LINH-cijfers

Gepubliceerd
10 december 2001

Samenvatting

Vorige maand introduceerden we al een nieuwe rubriek in H&W, cijfers uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen (LINH). Dit registratienetwerk legt sinds een aantal jaren een aantal gegevens in de praktijk vast. Aanvankelijk waren de gegevens betrekkelijk beperkt: de verwijscijfers en contactregistratie. Bij het groeien van het netwerk wordt er ook meer vastgelegd: aan verwijzen en voorschrijven gerelateerde morbiditeit, aantal en soort contacten. Het is het enige landelijke registratiesysteem met nu 120 registrerende huisartsen.

In H&W hebben we steeds een kritische houding ten opzichte van registratiesystemen. Leggen ze wel vast wat er echt gebeurt? Hoe zit het met de betrouwbaarheid? Zijn de deelnemende huisartsen wel representatief? Deze punten gelden voor alle registratiesystemen, dus ook voor LINH. Nu kunnen we wel blijven aarzelen of gegevens valide en betrouwbaar zijn, maar feit blijft dat beleid op cijfers gebouwd wordt en dat huisartsen het vaak leuk vinden om inzicht in het gedrag van ‘de totale groep’ te krijgen om zichzelf te kunnen spiegelen. Vandaar een maandelijkse rubriek: korte teksten en enkele simpele grafieken. Op die manier zijn cijfers in ieder geval voor iedereen bereikbaar. De pagina van de Stichting Farmaceutische Kengetallen, die in het Pharmaceutisch Weekblad een vergelijkbare rubriek verzorgt, behoort tot de best gelezen pagina's en gaat elke vrijdag in ieder geval in het koffertje van Borst mee naar huis. Wie weet de pagina van ons ook wel. Ook de moeite van het lezen waard is de Cochrane-review over wratten met kritische kanttekeningen over het nut van vloeibare stikstof. (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen