Nieuws

Nieuw onderzoek naar e-health bij nazorg kanker

Gepubliceerd
6 april 2023
Kankerpatiënten hebben na hun behandeling behoefte aan begeleiding van hun huisarts. Maar komen huisartsen daar wel aan toe? De Open Universiteit en Universiteit Maastricht ontwikkelden samen met huisartsen een blended care-methode voor de begeleiding van deze patiëntengroep. Momenteel wordt onderzocht of deze aanpak effectief is voor het verbeteren van leefstijl en psychosociaal welbevinden van de patiënt.
0 reacties
Nazorg na kanker
Hebben behandelde kankerpatiënten baat bij een combinatie van e-health en persoonlijke begeleiding door huisarts of POH?

Omdat het aantal curatief behandelde kankerpatiënten en hun specifieke zorgbehoeften toenemen, is het belangrijk dat er een structurele oplossing komt voor de nazorg. 1 . Volgens het NHG spelen huisartsen een belangrijke begeleidende rol bij het herstel van kankerpatiënten. 2 In de praktijk worden huisartsen echter belemmerd door tijdgebrek.

Door een gezonde leefstijl en beter zelfmanagement kunnen kankerpatiënten sneller herstellen, langer gezond blijven en het risico op een recidief verkleinen. Om dit te bevorderen ontwikkelden de Open Universiteit en Universiteit Maastricht de e-healthinterventie Kanker Nazorg Wijzer. 3 Eerder onderzoek toonde aan dat deze online interventie effectief is in het verbeteren van de leefstijl, vermoeidheidsklachten en de kwaliteit van leven. 4 , 5 De deelnemers waren positief, maar gaven ook aan dat ze begeleiding van hun huisarts misten.

In een nieuw onderzoek zetten we daarom in op blended care, een combinatie van e-health en persoonlijke begeleiding door de huisarts of praktijkondersteuner. Hiervoor werd de Kanker Nazorg Wijzer in samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners en patiënten doorontwikkeld om de aanvullende ondersteuning in de huisartsenpraktijk optimaal te laten aansluiten bij het programma én de werkwijze in de huisartsenpraktijk. Het resulterende nazorgprogramma bestaat uit 2 consulten en een online interventie voor de patiënt.

Momenteel onderzoeken we deze interventie in een RCT onder huisartsen, praktijkondersteuners en hun patiënten. Behalve de effecten op de leefstijl en het psychosociaal welbevinden van de patiënten onderzoeken we ook de kosten­effectiviteit van het programma. In totaal zullen we tot en met augustus 2023 40 praktijken werven. De eerste resultaten verwachten we in juni 2025. Meer informatie is te verkrijgen via herstelnakanker@ou.nl.

Smits M, Lechner L. Nieuw onderzoek naar e-health bij nazorg kanker. Huisarts Wet 2023;66:DOI:10.1007/s12445-023-2238-3.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door het onderzoeksteam.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen