Nieuws

Nieuw onderzoek naar een diagnostische strategie voor acute appendicitis bij kinderen

Gepubliceerd
10 juli 2024
Voor de huisarts kan het lastig zijn om in een vroeg stadium acute appendicitis te onderscheiden van andere (minder ernstige) oorzaken van acute buikpijn bij kinderen. Ongeveer 70% van de verwezen kinderen blijkt geen appendicitis te hebben en 20% van de kinderen met appendicitis wordt gemist tijdens het eerste consult. Het ISAAK-onderzoek heeft als doel te kijken of een diagnostische strategie voor acute appendicitis de huisarts helpt bij het beter verwijzen van kinderen met acute buikpijn.