Nieuws

Nieuw onderzoek naar fecaal calprotectine bij kinderen

Gepubliceerd
20 juli 2020
Rond 20% van de kinderen met chronische buikklachten wordt verwezen naar het ziekenhuis, maar verwijzing is niet altijd nodig. Eerder onderzoek liet zien dat fecaal calprotectine de aandoening inflammatory bowel disease (IBD) veilig kan uitsluiten in de huisartsenpraktijk. Nieuw onderzoek moet uitwijzen of deze test het aantal verwijzingen daadwerkelijk vermindert zonder kinderen met ernstige aandoeningen te missen.
0 reacties
Toiletbezoek
Calprotectine kan de aandoening inflammatory bowel disease in de 1e lijn veilig uitsluiten bij kinderen met buikpijn of diarree.
© Shutterstock

Een huisarts ziet elk jaar gemiddeld 10 kinderen met chronische buikpijn of diarree.12 Ongeveer 90% van deze kinderen heeft functionele klachten, waarbij IBD en coeliakie moeten worden uitgesloten voordat de klachten als functioneel kunnen worden geclassificeerd.3 Huisartsen willen deze ernstige maar zeldzame aandoeningen (beide prevalentie < 1%) niet missen.45 Verwijzing van een kind met functionele klachten kan echter medicalisering en zodoende persisterende klachten veroorzaken.6

Bij een vermoeden van coeliakie wordt geadviseerd anti-transglutaminase (anti-TTG) te bepalen en bij een vermoeden van IBD bezinking, leukocyten en hemoglobine.7 Deze bepalingen hebben echter veel fout-negatieve uitslagen (sensitiviteit 43 tot 57%) en bieden daarom weinig soelaas bij de beslissing of een kind moet worden verwezen of niet.8

Calprotectine is een marker van intestinale inflammatie waarvan de concentratie gemakkelijk met een valide sneltest kan worden bepaald in de ontlasting.911 Onderzoek laat zien dat calprotectine IBD veilig kan uitsluiten bij kinderen in de 1e lijn (sensitiviteit van 99%).1213 Als de test wordt ingezet bij alle kinderen met chronische buikpijn (ook zonder alarmsymptomen) zijn er te veel fout-positieven, waarbij de kans bestaat dat er kinderen ten onrechte naar het ziekenhuis worden verwezen.13 Daarom wordt onderzocht of de fecaal calprotectine-sneltest in de huisartsenpraktijk daadwerkelijk zorgt voor minder verwijzingen van kinderen met chronische buikklachten naar de 2e lijn. Voor optimaal gebruik volgen de deelnemende huisartsen een e-learning over alarmsymptomen, indicatie, interpretatie, uitvoering, follow-up en communicatie over de calprotectine-sneltest. Het onderzoek loopt van oktober 2019 tot en met oktober 2021. De 1e resultaten worden medio 2022 verwacht.

Ansems SM. Nieuw onderzoek naar fecaal calprotectine bij kinderen. Huisarts Wet 2020;63:DOI:10.1007/s12445-020-0785-4.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de 1e lijn, geschreven door een promovendus.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen