Nieuws

Nieuw onderzoek naar pijnbestrijding bij kinderen met OMA

Gepubliceerd
21 juni 2018
Goede pijnstilling is de hoeksteen van de behandeling van kinderen met een acute middenoorontsteking (OMA). In de praktijk blijken huisartsen pijnstilling echter vaak niet expliciet met de ouders te bespreken. In een nieuw onderzoek wordt bekeken of het optimaliseren van pijnbestrijding een gunstig effect heeft op de klachten van het kind, het aantal vervolgconsulten en het antibioticagebruik.
0 reacties
Bij oorpijn vinden ouders pijnstilling alleen vaak niet afdoende.
Bij oorpijn vinden ouders pijnstilling alleen vaak niet afdoende.

Oorpijn is vaak het prominente symptoom van OMA en blijkt voor zowel ouders als kinderen van groot belang. De huidige NHG-Standaard adviseert huisartsen dan ook om alle kinderen met een OMA goede pijnstilling te geven.1 De indicatie voor antibiotica is beperkt: kinderen met een verhoogd risico op complicaties, dubbelzijdige OMA bij kinderen onder de 2 jaar, kinderen met een OMA en een loopoor. Zowel paracetamol (alle leeftijden) als ibuprofen (1 jaar en ouder) zijn geschikt bij de bestrijding van oorpijn bij kinderen met een OMA.1 Beide zijn bewezen effectief en veilig.24

In de praktijk ligt de focus vaak nog op het bestrijden van de infectie zelf, inclusief de beslissing om deze al dan niet met een antibioticum te behandelen, en is er onvoldoende aandacht voor goede pijnstilling.256 Ouders vinden pijnstilling alleen vaak niet afdoende. Eerdere ervaringen en adviezen van de huisarts spelen hierbij een belangrijke rol.7 Optimaliseren van het pijnbeleid lijkt zinvol.

Sinds januari 2015 voeren wij een pragmatisch, clustergerandomiseerd onderzoek uit waarin we de effectiviteit van een meervoudige educatieve interventie, gericht op het optimaliseren van pijnbestrijding bij kinderen met OMA, vergelijken met de gebruikelijke zorg. De interventie betreft een onderwijsmodule voor de huisarts die bestaat uit een e-learning en praktijkvisite door de arts-onderzoeker, een interactieve informatiefolder over pijnstilling voor ouders en het voorschrijven van pijnstillers. De uitkomstmaten zijn ernst en duur van pijnklachten, koorts, aantal vervolgconsulten, antibioticagebruik en kosteneffectiviteit. De resultaten worden eind 2018 verwacht.

Van Uum RT, Nieuw onderzoek naar pijnbestrijding bij kinderen met OMA. Huisarts Wet 2018;61(7). DOI: 10.1007/s12445-018-0190-4 .
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

Literatuur

  • 1.Damoiseaux RAMJ, Venekamp RP, Eekhof JAH, Bennebroek Gravenhorst FM, Schoch AG, Wittenberg J, et al. NHG-Standaard Otitis media acuta bij kinderen. Huisarts Wet 2014;57:648.
  • 2.Sjoukes A, Venekamp RP, Van de Pol AC, Hay AD, Little P, Schilder AGM, et al. Paracetamol (acetaminophen) or non-steroidal anti-inflammatory drugs, alone or combined, for pain relief in acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev 2016;12:CD011534.
  • 3.Southey ER, Soares-Weiser K, Kleijnen J. Systematic review and meta-analysis of the clinical safety and tolerability of ibuprofen compared with paracetamol in paediatric pain and fever. Curr Med Res Opin 2009;25:2207-22.
  • 4.Pierce CA, Voss B. Efficacy and safety of ibuprofen and acetaminophen in children and adults: a meta-analysis and qualitative review. Ann Pharmacother 2010;44:489-506.
  • 5.Pulkki J, Huikko S, Rautakorpi U-M, Honkanen P, Klaukka T, Mäkelä M, et al. Management of pain in acute otitis media in Finnish primary care. Scand J Infect Dis 2006;38:265-7.
  • 6.Tähtinen PA, Boonacker CWB, Rovers MM, Schilder AGM, Huovinen P, Ruohola A, et al. Parental experiences and attitudes regarding the management of acute otitis media – a comparative questionnaire between Finland and the Netherlands. Fam Pract 2009;26:488-92.
  • 7.Hansen MP, Howlett J, Del Mar C, Hoffmann TC. Parents’ beliefs and knowledge about the management of acute otitis media: a qualitative study. BMC Family Practice 2015;16:82.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen